สโมสรพนักงานเอสโซ่จัดกิจกรรมจิตอาสาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

- Advertisment-

ประชาสัมพันธ์

สโมสรพนักงานเอสโซ่จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้นำปฏิทินตั้งโต๊ะที่พนักงานได้บริจาคมามอบให้กับมูลนิธิฯ เพื่อนำไปคัดแยกเข้าสู่กระบวนการผลิตสื่อหนังสืออักษรเบลล์ต่อไปด้วย

คุณยอดพงศ์ สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรฯ ได้นำสิ่งของความช่วยเหลือดังกล่าวมามอบให้ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย เพื่อเป็นความสุขให้แก่น้องๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยได้มอบผ่านทาง คุณประสงค์  สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บมจ. เอสโซ่ พาพนักงานมาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิฯ โดยคุณศิริเพ็ญ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของมูลนิธิฯ มาให้การต้อนรับ

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.