สำนักงานกองทุนอนุรักษ์ฯเปิดรับสมัครผู้ดูแลระบบหน่วยงานรัฐ รอบ 2(เพิ่มเติม)

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานรัฐ รอบ 2(เพิ่มเติม) สำหรับขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2563 ระหว่าง 9-15 มี.ค. 2563 หลังเปิดมาแล้ว 2 รอบแต่ยังไม่มีใครผ่านการพิจารณาและยังมีผู้สนใจอีกจำนวนมาก 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายธนธัช จังพานิช ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามในประกาศสำนักงานบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2563 เปิดรับการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin) ของหน่วยงาน(เพิ่มเติม รอบ2 )เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่ 9-15 มี.ค.2563 โดยลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://project.enconfund.go.th

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนฯ ได้เปิดให้ยื่นลงทะเบียน “ผู้ดูแลระบบ(Admin) ของหน่วยงาน” มาแล้ว 2 ครั้ง โดยเนื้อหาประกาศให้ร่วมสมัครเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสร้างบัญชีโครงการ และต้องให้สิทธิชื่อพร้อมรหัสเข้าระบบ (User/Password) ของโครงการให้กับผู้จัดการโครงการ สำหรับการขอรับเงินสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์​

- Advertisment -

โดยหลังจากเปิดรับรอบแรกและรอบสองไปแล้ว พบว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงาน และยังมีผู้สนใจที่ต้องการยื่นลงทะเบียนอีกจำนวนมาก ทางสำนักงานกองทุนฯ จึงได้เปิดรับเพิ่มเติมของรอบที่ 2 ที่เว็บไซต์ www.enconfund.go.th และเว็บไซต์สำหรับยื่นลงทะเบียน  https://project.enconfund.go.th ดังกล่าว

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เบื้องต้นให้ยื่นลงทะเบียนสมัครที่
https://project.enconfund.go.th ภายใน 9-15 มี.ค. 2563 จากนั้นรอผลการพิจารณาอนุมัติหน่วยงาน จากสำนักงานบริหารกองทุนฯ และเมื่อผ่านการอนุมัติให้ผู้จัดการโครงการ ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนสุดท้ายรอผลการพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป โดยขั้นตอนทั้งหมดได้อธิบายอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่ายและดำเนินการตามได้ไม่ยุ่งยาก ในเว็บไซต์ที่เปิดรับลงทะเบียนเป็น ผู้ดูแลระบบ(Admin) ของหน่วยงาน(เพิ่มเติม รอบ2 )ดังกล่าวแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.