“ศิริ” ให้รอรัฐบาลใหม่ปลดล็อคความเสี่ยงธุรกิจLNGของกฟผ.

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน ระบุการแก้ไข พ.ร.บ.กฟผ.เพื่อปลดล็อคความเสี่ยงธุรกิจการค้าLNG ของ กฟผ. ต้องรอเสนอรัฐบาลชุดใหม่ โดยการนำเข้าLNG 1.5 ล้านตันในโควต้าของกฟผ.ตามมติ กพช.จะยังไม่สามารถนำไปขายต่อให้ผู้ค้ารายอื่นได้ เพราะติดข้อกฏหมาย 

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า   กฟผ.จะไม่สามารถนำLNG ที่เหลือใช้ในโควตา นำเข้า 1.5 ล้านตัน ตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ไปขายให้กับผู้ค้ารายอื่นได้   จนกว่าจะมีการแก้ไข พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(พ.ร.บ. กฟผ.)

ดังนั้นจึงได้สั่งการให้กฟผ. เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปรับปรุง กฏหมายดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาอนุมัติ เนื่องจากรัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เพราะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)จะสิ้นสุดวาระการทำงานลงหลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล  เพื่อเป็นการปลดล็อคความเสี่ยงในการทำธุรกิจLNG ให้กับ กฟผ. ในอนาคต

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.