สหรัฐฯ ชื่นชม กฟผ. นำเทคโนโลยีทันสมัยประยุกต์ใช้กับบ้านอย่างมีประสิทธิภาพ​ภายใต้ ERC Sandbox

- Advertisment-

สหรัฐฯ ชื่นชมโครงการ ERC Sandbox กฟผ. หนุนแนวคิดพลังงานเพื่อที่อยู่อาศัย เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ นายแฮรี่ เคเมียน รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านทรัพยากรพลังงาน สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริดสำหรับที่อยู่อาศัย ENGY Energy is Yours ภายใต้โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยมี ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. พร้อมผู้บริหาร กฟผ. นายดิเรก ตยาคี หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีโซลูชั่น บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายจารุกร เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ โครงการเวนิวโฟลว์ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

โดยนายแฮรี่ เคเมียน ชื่นชมรัฐบาลไทยและ กฟผ. ถึงความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการด้านพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการพลังงาน (Micro Energy Management System) ที่ กฟผ. พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการพลังงานในบ้านแต่ละหลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บูรณาการระหว่างการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคา (Solar Rooftop) การจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ที่พักอาศัย (Vehicle to Grid : V2G) และการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage) แสดงให้เห็นถึงความจริงจังของประเทศไทยในการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม

- Advertisment -

ทั้งนี้โครงการ ENGY Energy is Yours เป็นโครงการทดสอบนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนบริการด้านพลังงานทั้งหมด 5 นวัตกรรม ได้แก่ 1) นวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกัน (Peer to Peer Energy Trading Platform) เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ 2) นวัตกรรมการซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบ Net Metering และ Net Billing เพื่อศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ 3) การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ระบบกักเก็บพลังงาน 4) นวัตกรรมระบบบริหารจัดการพลังงานในระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด (Micro Grid) และ 5) นวัตกรรมระบบบริหารจัดการและรวบรวมโหลด และแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Supply and Load Aggregators)

โดย กฟผ. ได้ดำเนินการศึกษาทดสอบในพื้นที่นำร่องแล้ว 3 แห่ง คือ โครงการเวนิวโฟลว์ (Venue Flow) แจ้งวัฒนะ โครงการเพอร์เฟคพาร์ค (Perfect Park) และโครงการคาซ่า พรีเมี่ยม (Casa Premium) ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ

Advertisment

- Advertisment -.