สมาคมNGV เรียกร้องรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ตรึงราคาขายNGVหนุนให้คนใช้มากขึ้น

- Advertisment-

สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์​ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่  เตรียมขอเข้าพบรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ เพื่อเรียกร้องให้ตรึงราคา NGVเอาไว้ในระดับปัจจุบัน 15.95 บาท /กก.  ชี้นโยบายลอยตัวNGVที่ผ่านมาจะทำให้ราคาปรับเพิ่มไปอยู่ที่ 16.34 บาท/กก. กระทบต่อธุรกิจ NGV ทั้งระบบ ที่อาจจะต้องปิดกิจการเพิ่มมากขึ้น

นายศักดิ์ชัย ลีสวรรค์​ นายกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์​ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) กว่า 200 ราย ได้รวมตัวกันตั้ง “สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์​“ โดยเปิดตัวเป็นครั้งแรกในวันที่ 17 มิ.ย. 2562 เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV) หลังจากตลอดเวลาเกือบ 3 ปีที่ผ่านมาที่ภาครัฐทยอยปรับขึ้นราคาNGV ส่งผลกระทบให้ประชาชนและผู้ประกอบการรถบรรทุกหันไปใช้น้ำมันดีเซลมากขึ้น จนธุรกิจ NGV ไม่สามารถแข่งขันได้ มีการปิดปั๊ม NGVไปแล้วประมาณ 60 แห่ง  โดยธุรกิจนี้มีการลงทุนทั้งระบบแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท หากรัฐไม่สนับสนุนจะทำให้การลงทุนที่ผ่านมาไม่คุ้มค่า

โดยสมาคมฯ เตรียมเข้าพบรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ เพื่อขอให้รัฐบาลกลับมาสนับสนุนการใช้ NGV อย่างจริงจัง เพราะเป็นทรัพยากรที่มีในประเทศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) นอกจากนี้เตรียมทำหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)ให้กลับมาพิจารณาด้านราคา NGV ตามแนวทางที่รัฐเคยประกาศจะให้ราคา NGV ถูกกว่าราคาน้ำมันดีเซล 50% ด้วย

- Advertisment -

ทั้งนี้ปัจจุบันราคา NGV อยู่ที่ 15.95 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาดีเซลอยู่ที่ 25.79 บาทต่อลิตร ดังนั้นขณะนี้ราคาที่เหมาะสม(ต่ำกว่าราคาดีเซล 50%) ควรอยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ภาครัฐยังมีนโยบายจะปล่อยลอยตัวราคา NGV ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 16.34 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ยังคงนโยบายตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งไม่เป็นธรรมกับธุรกิจ NGV และเท่ากับภาครัฐไปสนับสนุนให้ประชาชนใช้ดีเซลจนทำให้ธุรกิจทั้งระบบของ NGV ต้องล้มตายในอนาคต

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี่ จำกัด(มหาชน) ผู้ให้บริการสถานี NGV ซึ่งเป็นเอกชนรายใหญ่ของไทย และในฐานะเหรัญญิกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์​ กล่าวว่า สมาคมฯ ต้องการเรียกร้องให้ตรึงราคา NGV ไว้ในระดับปัจจุบันที่ 15.95 บาทต่อกิโลกรัมต่อไปก่อน และ ยังไม่ต้องการให้ภาครัฐลอยตัวราคาไปที่ 16.34 บาทต่อกิโลกรัม โดยเป้าหมายราคาที่เหมาะสมตามต้นทุนควรอยู่ที่ 11-13 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่สูงเกิน 50% ของราคาดีเซล  โดยที่ผ่านมากระทรวงพลังงานมีกฎหมายกำหนดให้ราคา NGV ต้องต่ำกว่าราคาน้ำมันดีเซล 50% แต่ปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวถูกเลิกไปแล้ว

สำหรับสถานการณ์การใช้ NGV ปัจจุบัน มีการใช้อยู่ที่ประมาณ​5,500 ตันต่อวัน จากเดิมช่วงที่ NGV เป็นที่นิยมเคยใช้อยู่ 9,000 ตันต่อวัน ส่วนปั๊มNGV ปัจจุบันมีอยู่ 440 แห่งจากเดิมมี 500 แห่ง หรือปิดไป 60 แห่ง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC)รายงานว่า สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ได้จดทะเบียนตั้งสมาคมฯ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกจากผู้ประกอบการในทุกสายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับNGV กว่า 200 ราย โดยมีบริษัทรายใหญ่ร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ บมจ.สากล เอนเนอยี่, บมจ.สแกน อินเตอร์ ,บจ.วินเนอร์ยี่,บจ.สระบุรีทรัคเซลล์ ,บมจ.เกียรติธนาขนส่ง,บมจ.ช ทวี ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงยาวเอนเนอร์ยี่ และบมจ.สยามราช เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาใหม่ เพื่อ ปกป้องธุรกิจNGV  ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการลอยตัวราคาของรัฐบาล

 

Advertisment

- Advertisment -.