สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน จับมือ กฟผ. จัดสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทยปี 2563” ผนึกเครือข่ายพลังงาน หนุนความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ

- Advertisment-

สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดสัมมนา “ ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน  เพื่อมุ่งสู่การร่วมสร้างความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศไทย

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) และประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ร้อยใจผู้ผลิตไฟฟ้าไทย ปี 2563”  โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติงานจาก กฟผ.พร้อมผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ (Independent Power Producer : IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ นายกสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) และประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM)

นางปรียนาถ กล่าวว่า สมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน (APPP) ได้รับความไว้วางใจและให้เกียรติจาก กฟผ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 8 แล้ว  มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 230 คน โดยมีผู้แทนจาก กฟผ. และกลุ่มบริษัทมากกว่า 40 บริษัท  จากสมาชิกรวมทั้งสิ้น 45 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน IPP, SPP และ SPP Renewable โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรู้และความเข้าใจอันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันของผู้ผลิตไฟฟ้า รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศ

- Advertisment -

ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เข้าแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในด้านธุรกิจพลังงานของประเทศไทยในหลายๆ เวที โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกิดการพัฒนาในด้านพลังงานของประเทศอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม และในปีนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “5G กับการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Nation”

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปีนี้ผู้บริหารและผู้เข้าสัมมนา ได้ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทำกิจกรรมบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และร่วมทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์การเรียนรู้ รักท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้จากการสัมมนาแล้ว ยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ตอบแทนคืนสู่สังคมอีกด้วย

(ข่าวประชาสัมพันธ์)

Advertisment

- Advertisment -.