สนพ.เสนอโครงสร้างราคาNGV ใหม่ผูกติดราคาน้ำมัน ให้ “สนธิรัตน์” พิจารณาสัปดาห์หน้า

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) เสนอโครงสร้างราคา NGV ใหม่ผูกติดกับราคาน้ำมัน ให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณาในสัปดาห์หน้านี้ โดยจะช่วยให้ราคาปรับขึ้นลงได้รวดเร็วตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก  ในขณะที่กองทุนน้ำมันฯ จะเข้ามาช่วยอุดหนุนราคา NGV เฉพาะช่วงที่ราคาแพงจนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเท่านั้น

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่สั่งการให้ สนพ. และบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) รวมถึงกระทรวงคมนาคม เร่งหารือการปรับโครงสร้างราคา ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ให้เสร็จภายใน 3 เดือน หรือภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ว่า ขณะนี้ สนพ. ได้จัดทำรายละเอียดการปรับโครงสร้างราคา NGV เสร็จแล้ว และเตรียมเสนอนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในสัปดาห์หน้า หลังจากนั้นจะนำไปหารือกับกระทรวงคมนาคม ก่อนจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ต่อไป

โดยโครงสร้างราคา NGV ใหม่ที่จะนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในสัปดาห์หน้า มีแนวทางเดียวคือ การเสนอให้ปรับโครงสร้างราคา NGV โดยผูกกับราคาน้ำมันดีเซลหรือเบนซิน แทนการกำหนดสูตรราคาแบบตายตัว (ราคาต้นทุน บวกกำไรและค่าดำเนินการ)ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ซึ่งจะส่งผลให้ราคา  NGV สามารถสะท้อนต้นทุนได้ตามกลไกราคาตลาดโลก

- Advertisment -

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากว่า ราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงอย่างมาก แต่ทำไมราคา NGV ถึงไม่ปรับลดลง ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างราคา NGV ปัจจุบัน เป็นราคาที่ปรับตามต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ซึ่งมีสัญญาผูกพันให้ต้องอ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลังไป 6 -8 เดือน ทำให้ราคาน้ำมันโลกที่ปรับลดลงอย่างมากในช่วงนี้จะสะท้อนถึงราคาNGVในอีก 6-8 เดือนข้างหน้าเป็นต้น

ที่ผ่านมา รัฐมีนโยบายปรับลดราคา NGV สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จาก 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เหลือ 10.63 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563  เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหา Covid-19 โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ส่วนราคา NGV สำหรับรถยนต์ทั่วไปปัจจุบันราคาอยู่ที่15.31 บาทต่อกิโลกรัม  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต้องการจะให้โครงสร้างราคา NGV ใหม่ สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากมาตรการช่วยเหลือราคาสิ้นสุดลง ซึ่งจะทำให้ราคา NGV ปรับลดลง ได้อีก

ด้านแหล่งข่าวในสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า ตามกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2562 เปิดโอกาสให้พิจารณานำเงินกองทุนฯไปช่วยเหลือราคา NGV ได้ เพราะคำนิยามตามกฎหมายเปิดโอกาสให้จัดประเภท NGV เป็นส่วนหนึ่งของประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง แต่เบื้องต้น สกนช.พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะนำเงินกองทุนฯไปช่วยเหลือ เนื่องจากปัจจุบันยังมี  ปตท.ดูแลช่วยเหลือประชาชนได้ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประกอบกับขณะนี้ NGV ยังเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เช่นกัน

ดังนั้นกองทุนฯจะเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภาวะราคา NGV แพงมาก จนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ทาง สกนช.จึงจะมาพิจารณาให้ NGV ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนฯ แต่มีเงื่อนไขให้ปรับโครงสร้างราคา NGV ใหม่ โดยต้องให้ผู้ใช้มีการส่งเงินเข้ากองทุนฯ เช่นเดียวกับผู้ใช้น้ำมัน เพื่อจะได้มีเงินมาช่วยเหลือในยามจำเป็นต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.