สนพ.เผย Spot LNG ราคาปรับสูงขึ้นเพราะใช้มากในฤดูหนาว

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดข้อมูลราคาก๊าซธรรมชาติ โดย Spot LNG สัปดาห์นี้ ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 6.869 เหรียญสหรัฐฯต่อ ล้านบีทียู จากความต้องการกักเก็บไว้ใช้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาว ในขณะที่ราคาก๊าซในอ่าวไทยปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลงในช่วงก่อนหน้านี้ 

นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.076 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 6.869เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู เนื่องจากการปรับรอบการประเมินราคาเป็นส่งมอบเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นขาขึ้นของราคา Asian Spot ตามฤดูกาล ประกอบกับผู้ซื้อหลายรายมีความต้องการ Spot LNG เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกักเก็บสำหรับช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้ จึงส่งผลให้ตลาดมีความตึงตัวขึ้นกะทันหัน

ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool เฉลี่ยจากราคาก๊าซในอ่าวไทย + ราคาก๊าซนำเข้าจากเมียนมา + ราคาLNG นำเข้า ) ใน เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 202.7124 บาท ต่อ ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.2882 บาทต่อล้านบีทียู ตามราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในช่วงก่อนหน้า และอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ( ราคาก๊าซในอ่าวไทยอ้างอิงราคาน้ำมันย้อนหลัง 6-12 เดือน )

- Advertisment -

ส่วนราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่)รถยนต์ส่วนบุคคล 14.17 บาท ต่อ กก. รถยนต์สาธารณะ 13.62 บาท ต่อกก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ.) 18.17 บาท/กก.

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,991 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 165.31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 431 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 412 สถานี

*Spot LNG คือ การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ

 

 

Advertisment

- Advertisment -.