สนพ. เผยสถานการณ์พลังงานปี 2566 ชี้การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้น 0.8% จากปีก่อน เหตุเศรษฐกิจในประเทศปรับตัวดีขึ้น

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานในปี 2566 พบว่า การใช้พลังงานขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ระดับ 2,007 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

โดยสรุปสถานการณ์พลังงานรายเชื้อเพลิง ได้ดังนี้

การใช้น้ำมันสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 อยู่ที่ระดับ 138.4 ล้านลิตรต่อวัน

- Advertisment -

การใช้ LPG โพรเพนและบิวเทน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 อยู่ที่ระดับ 6,542 พันตัน

การใช้ก๊าซธรรมชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 อยู่ที่ระดับ 4,410 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ส่วนการใช้ ถ่านหิน/ลิกไนต์ ลดลงร้อยละ 15.0 อยู่ที่ 14,450 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE)

ทั้งนี้ การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 มีการใช้รวมทั้งสิ้น 203,923 ล้านหน่วย โดยการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.6

ทั้งนี้ สนพ. ยังคงติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน#สนพ #เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy #สถานการณ์พลังงาน

Advertisment