สนพ.เผยราคา Spot LNG ดิ่งลงเหลือ 2 เหรียญต่อล้านบีทียูจากผลพวง โควิด-19

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. ) ติดตามราคาก๊าซธรรมชาติ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเม.ย.2563 พบราคา LNG Spot ราคาปรับตัวลง 0.297 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.016 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู จากความต้องการใช้ที่ลดลงในตลาดเอเชีย เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ราคา ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV )ยังคงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาทต่อกิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาทต่อกิโลกรัม

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สนพ.

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า  สนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติช่วงวันที่ 20– 24 เม.ย. 2563 พบว่าราคาปรับตัวลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภูมิภาคเอเชียที่ยังมีจำกัด ทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

โดยราคาก๊าซธรรมชาติเหลว แบบตลาดจร( Spot LNG )ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเม.ย.2563 เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.297 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.016 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภูมิภาคเอเชียที่ยังมีจำกัดเพราะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเริ่มเปิดประเทศและเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการใช้ก๊าซฯ จำกัด อีกทั้งผู้ซื้อพยายามรับเที่ยวเรือจากสัญญาระยะยาวตามเงื่อนไขสัญญา ส่งผลให้มีความต้องการซื้อ Spot น้อยลง

Advertisment

สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนมี.ค. 2563 อยู่ที่ 237.7220 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.2563 ที่ 1.4496 บาทต่อล้านบีทียู

ส่วนราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนมี.ค. 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.279 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 3.245 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู

สำหรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV )(สถานีภายในรัศมี 50 กม.จากสถานีแม่)ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563 (ตามมติ กบง. วันที่ 19 และ 25 มี.ค.2563)
แบ่งเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาทต่อกิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด ราคา 19.31 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ทั้งนี้สถานการณ์ NGV ณ วันที่ 31 มี.ค 2563 มีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 4,390 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 180.00 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 439 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 420 สถานี

Advertisment