สนพ.เผยราคา Spot LNG ดิ่งลงเหลือ 2 เหรียญต่อล้านบีทียูจากผลพวง โควิด-19

- Advertisment-

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ. ) ติดตามราคาก๊าซธรรมชาติ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเม.ย.2563 พบราคา LNG Spot ราคาปรับตัวลง 0.297 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.016 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู จากความต้องการใช้ที่ลดลงในตลาดเอเชีย เพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ราคา ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV )ยังคงได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาทต่อกิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาทต่อกิโลกรัม

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สนพ.

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า  สนพ.ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติช่วงวันที่ 20– 24 เม.ย. 2563 พบว่าราคาปรับตัวลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภูมิภาคเอเชียที่ยังมีจำกัด ทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

โดยราคาก๊าซธรรมชาติเหลว แบบตลาดจร( Spot LNG )ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเม.ย.2563 เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.297 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.016 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภูมิภาคเอเชียที่ยังมีจำกัดเพราะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเริ่มเปิดประเทศและเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการใช้ก๊าซฯ จำกัด อีกทั้งผู้ซื้อพยายามรับเที่ยวเรือจากสัญญาระยะยาวตามเงื่อนไขสัญญา ส่งผลให้มีความต้องการซื้อ Spot น้อยลง

- Advertisment -

สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนมี.ค. 2563 อยู่ที่ 237.7220 บาทต่อล้านบีทียู ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.2563 ที่ 1.4496 บาทต่อล้านบีทียู

ส่วนราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนมี.ค. 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.279 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 3.245 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู

สำหรับราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV )(สถานีภายในรัศมี 50 กม.จากสถานีแม่)ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 15 พ.ค. 2563 (ตามมติ กบง. วันที่ 19 และ 25 มี.ค.2563)
แบ่งเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาทต่อกิโลกรัม และรถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด ราคา 19.31 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ทั้งนี้สถานการณ์ NGV ณ วันที่ 31 มี.ค 2563 มีปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 4,390 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 180.00 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 439 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 420 สถานี

Advertisment

- Advertisment -.