สนพ.เผยการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงเดือนเม.ย.63 ลดฮวบจากผลพวงของโควิด-19

- Advertisment-

สนพ. อัพเดทข้อมูลการใช้เอทานอลภาคเชื้อเพลิงเดือนเมษายน ลดฮวบเหลือ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน จากเดือนมีนาคมที่การใช้อยู่ที่ 3.97 ล้านลิตรต่อวัน จากมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ทำให้การใช้รถยนต์เพื่อเดินทางลดลง

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงการติดตามข้อมูล ปริมาณการใช้เอทานอลในภาคเชื้อเพลิง อัพเดทล่าสุดในเดือนเมษายน ลดลงเหลือ 2.80 ล้านลิตรต่อวัน จากเดือนมีนาคมที่การใช้อยู่ที่ 3.97ล้านลิตรต่อวัน (โรงงานเอทานอล 26 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 6.10 ล้านลิตรต่อวัน) โดยมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  ที่ทำให้การใช้รถยนต์เพื่อเดินทางลดลง มีผลทำให้การใช้เอทานอลที่เป็นส่วนผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

- Advertisment -

ทางด้านราคาเอทานอล นั้น ราคาอ้างอิงในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 23.28 บาทต่อลิตรไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

•ในส่วนราคากากน้ำตาลที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลมีการปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลลดลง ส่งผลให้มีปริมาณกากน้ำตาลออกมาน้อยกว่าปีก่อน ราคากากน้ำตาลส่งออกตามประกาศเผยแพร่โดยกรมศุลกากร เดือนมีนาคม อยู่ที่ 3.55 บาทต่อกิโลกรัม

•ราคามันสำปะหลัง (นครราชสีมาเชื้อแป้ง 25%) ประกาศโดยกรมการค้าภายใน เดือนเมษายน อยู่ที่ 2.17 บาทต่อกิโลกรัม

Advertisment

- Advertisment -.