“สนธิรัตน์” นั่งหัวโต๊ะประชุมใหญ่รับฟังความเห็นโรงไฟฟ้าชุมชน 9ต.ค.นี้

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงานนั่งหัวโต๊ะ ประชุมใหญ่เปิดรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำรายละเอียดโรงไฟฟ้าชุมชน วันที่ 9 ต.ค. 2562 นี้  ในขณะที่วันที่ 10 ต.ค.2562 “สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ” นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  จ่อปรับหลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนฯใหม่ ในกรอบวงเงิน 5 ปี 6 หมื่นล้านบาท หรือปีละ 1.2 หมื่นล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 ต.ค. 2562 กระทรวงพลังงานจะเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ,เอกชนผู้มีประสบการณ์สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้งชีวมวล ก๊าซชีวภาพและหญ้าเนเปียร์ เพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน   โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปลายปี 2562 นี้

นอกจากนี้ในวันที่ 10 ต.ค.2562 จะมีการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกของรัฐบาลชุดนี้ และเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย นายพรายพล คุ้มทรัพย์, นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา, นายกฤษฎา บุญราช, นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล, นายแนบบุญ หุนเจริญ และ นายธีร เจียศิริพงษ์กุล ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 2562

- Advertisment -

โดยการประชุมดังกล่าวจะหารือเกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครั้งสำคัญ รวมถึงการพิจารณานำเงินกองทุนฯบางส่วนไปสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนด้วย สำหรับวงเงินกองทุนฯ กำหนดไว้ 6 หมื่นล้านบาทใน 5 ปี(2560-2564) หรือ แบ่งเป็นวงเงินสำหรับส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 1.2 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ยังเป็นการพิจารณาในกรอบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมานายสนธิรัตน์ระบุว่า โรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มแรกคาดว่าจะเริ่มสร้างขึ้นได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าโรงไฟฟ้าชุมชนน่าจะมีศักยภาพดำเนินการได้มากกว่า 1,000  พื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาให้ดำเนินการในรูปแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP)ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ เพื่อประหยัดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ ส่วนเชื้อเพลิงจะเป็นรูปแบบผสมผสาน(Hybrid)ระหว่าง เชื้อเพลิงชีวมวล(Biomass),เชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่ำและลดภาระการอุดหนุนค่าไฟฟ้าในอนาคต

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานได้หารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำโรงไฟฟ้าขยะมาอยู่ในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนด้วย เนื่องจากช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังเป็นโรงไฟฟ้าสำหรับชุมชนได้ด้วย โดยการคัดเลือกพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนนั้น จะต้องพิจารณาพื้นที่ที่มีสายส่งไฟฟ้าพาดผ่าน,มีวัตถุดิบผลิตไฟฟ้าเพียงพอ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงไฟฟ้าให้กับชุมชนด้วย ทั้งนี้พื้นที่ที่ขาดแคลนไฟฟ้าหรือสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เช่น เกาะต่างๆ หรือพื้นที่ปลายสายส่งไฟฟ้า อาจได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการได้ก่อน เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.