“สนธิรัตน์”เอาจริง ปั๊มน้ำมัน ก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี โกงผู้บริโภค เจอโทษทั้งจำคุกและปรับ

- Advertisment-

พาณิชย์ปล่อยขบวนรถตรวจเช็คหัวจ่ายน้ำมัน  แอลพีจี  เอ็นจีวี ทั่วประเทศ ช่วงวันที่ 19- 28 ธันวาคม 2561 นี้ สร้างความมั่นใจประชาชนผู้บริโภคได้ปริมาตรเต็มลิตร  พร้อมเอาผิดตามกฏหมายชั่งตวงวัด กับปั๊มโกงปริมาตร ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่20ธ.ค.2561 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานปล่อยขบวนรถโมบายตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ แอลพีจี และเอ็นจีวี  ภายใต้โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร  โดยกรมการค้าภายใน บริเวณโถงด้านหน้ากระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนจำนวนมากที่จะเดินทางทั้งพาหนะส่วนตัวและสาธารณะ ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ มีความมั่นใจว่า ทุกปั๊มที่เข้าไปใช้บริการ ได้เติมได้น้ำมัน หรือก๊าซแอลพีจี และเอ็นจีวี ในปริมาตรเต็มลิตรคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป

- Advertisment -

โดยการปล่อยขบวนรถออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ได้จัดสายตรวจทั้งหมด 37 สาย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 สาย ประกอบด้วย สายตรวจที่ 1  ถนนสายพหลโยธิน ถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายตรวจที่ 2  ถนนสายตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ถึง จังหวัดสุพรรณบุรี สายตรวจที่ 3  ถนนบางนา – ตราด ถึง จังหวัดชลบุรี สายตรวจที่ 4  ถนนเพชรเกษม ถึง จังหวัดนครปฐม สายตรวจที่ 5  ถนนพระรามสองถึงจังหวัดสมุทรสาคร คาดว่าในส่วน 5 สายนี้จะตรวจสอบได้ 150 สถานี จำนวนหัวจ่ายโดยประมาณ 2,500 หัวจ่าย (เครื่อง) และอีก 32 สายจะกระจ่ายตรวจไปทั่วประเทศ โดยออกตรวจตั้งแต่วันที่ 19- 28 ธันวาคม 2561 นี้

สำหรับผู้บริโภคที่ตรวจพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มตามปริมาตรที่กำหนด  สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในดำเนินขั้นเด็ดขาดหากพบปั๊มใดเติมไม่เต็มลิตรหรือจงใจจะใช้กฏหมายชั่งตวงวัด ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไป

โดยปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่มีอยู่กว่า 5,500 แห่งทั้วประเทศและได้เข้าร่วมโครงการน้ำมันเต็มลิตรกับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วกว่า 4,000 แห่ง

Advertisment