“สนธิรัตน์”มอบ พพ. เร่งระดมโครงการลงพื้นที่สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

cof
- Advertisment-

“สนธิรัตน์” มอบ พพ. เป็นหัวหอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เร่งระดมโครงการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน สอดคล้องนโยบายประชารัฐสร้างไทยของรัฐบาล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)เมื่อวันที่ 31ต.ค.2562 ว่าได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารของพพ.เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพลังงานในการดำเนินโครงการเพื่อลงไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐสร้างไทย ของรัฐบาล โดยแต่ละโครงการที่ พพ.ดำเนินการจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า ชุมชนจะมีคุณภาพชีวิต มีรายจ่ายด้านพลังงานที่ลดลง หรือมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไร

ทั้งนี้ พพ.มีแผนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนอยู่หลายส่วน โดยนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนที่เป็นนโยบายใหม่ ก็ถือเป็นอีกเรื่องที่ เป็นเครื่องมือที่จะลงไปช่วยเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

- Advertisment -

นายสนธิรัตน์ กล่าวด้วยว่า  คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) จะมีการนัดประชุมภายในเดือนพ.ย.2562นี้ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะมีหลายเรื่องที่นำเสนอ รวมทั้งเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน ที่จะมีความชัดเจนในรายละเอียด เพื่อที่จะเดินหน้าดำเนินการให้เป็นรูปธรรม

บรรยากาศในห้องประชุมเพื่อมอบนโยบายให้ พพ.

สำหรับในช่วงเช้าของวันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ ได้เดินทางไปมอบนโยบายให้กับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดยนายสนธิรัตน์ กล่าวว่า มอบหมายให้ สนพ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนพลังงาน เร่งสรุปแนวทางการปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ(แผนPDP) ที่จะเข้าไปมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) ของพพ.  รวมทั้งการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าโรงกลั่นให้สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งในภูมิภาค โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นราคาที่ถูกเสมอไป

Advertisment

- Advertisment -.