“สนธิรัตน์”ประกาศตรึงราคาก๊าซ2เดือน ช่วยหาบเร่แผงลอย แท็กซี่ รถบริการสาธารณะ

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน ประกาศแผนงานระยะสั้นช่วยกลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอย  รถบริการสาธารณะ ให้ได้ใช้ก๊าซหุงต้ม  เอ็นจีวี ราคาอุดหนุนต่ออีก2เดือน ส่วนกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง  ที่จะมีระบบสูบน้ำบาดาลพลังแสงอาทิตย์เข้าไปช่วย  และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เพื่อดึงราคาผลผลิตให้สูงขึ้น  จะให้กฟผ.เดินหน้ารับซื้อปาล์มไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า จนครบปริมาณตามมติคณะรัฐมนตรีที่เคยอนุมัติไว้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการหารือกับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน  นำโดย นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน  เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2562 ว่า แผนงานเร่งด่วนที่กระทรวงพลังงานจะขับเคลื่อนในช่วงระยะสั้น  มี 3 เรื่อง คือ 1.การตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG)สำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอย และตรึงราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(NGV)สำหรับรถโดยสารสาธารณะต่อไปอีก 2 เดือน(ส.ค.-ก.ย.2562) โดยกระทรวงพลังงานจะมีการเจรจากับ ปตท.ในการตรึงราคาปัจจุบันเอาไว้ก่อน  เพื่อให้กระทรวงพลังงานได้มีเวลาเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ชัดเจนขึ้น ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ของกระทรวงการคลัง

และมาตรการเร่งด่วนที่ 2 คือ การมอบหมายให้พลังงานจังหวัด ไปสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งอย่างไรบ้าง เพื่อให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเรื่องการนำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาล ไปช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในวันที่ 27 ก.ค. 2562นี้  ตัวเขาจะมีการลงพื้นที่พร้อมคณะ ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยตนเองในอีกทางหนึ่ง

- Advertisment -

ส่วนมาตรการที่ 3 เป็นการแก้ปัญหาเรื่องราคาปาล์มน้ำมันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ดำเนินการช่วยเหลือตามแนวทางที่เคยดำเนินการไว้   ( ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้ กฟผ.ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน แต่ยังดำเนินการไม่ครบตามจำนวน ) )ส่วนแผนระยะกลางจะมีการขับเคลื่อนการใช้ไบโอดีเซล B10 และ B20 ให้ชัดเจน ซึ่งได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนและเหมาะสม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ผ่านมาการช่วยเหลือราคา LPG สำหรับกลุ่มหาบเร่แผงลอยนั้น  ปตท.ให้การช่วยเหลืออยู่ประมาณ 30 ล้านบาทต่อเดือน เพื่อให้กลุ่มหาบเร่แผงลอยสามารถซื้อLPG ได้ในราคาที่ต่ำกว่าทั่วไปที่จำหน่ายอยู่ 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งจากเดิมกลุ่มหาบเร่แผงลอยสามารถซื้อLPG ราคาถูกกว่าราคาทั่วไป 37.50 บาทต่อถัง15 กิโลกรัม ได้ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน  หรือในราคา 325.5 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2562 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง.) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.  2561 ที่ผ่านมา แต่ กบง.ล่าสุดได้ขอให้ ปตท.ขยายการช่วยเหลือกลุ่มหาบเร่แผงลอยต่อไปจนถึงสิ้นเดือน ส.ค. 2562 นี้

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ปตท.ได้ปรับการช่วยเหลือให้กลุ่มหาบเร่แผงลอยใหม่ โดยสามารถซื้อได้ในปริมาณที่ลดลง คือให้ซื้อ LPG ราคาถูกกว่าทั่วไป 37.50 บาทต่อถัง15กิโลกรัม แต่ในปริมาณไม่เกิน 75 กิโลกรัมต่อเดือน หรือเท่ากับซื้อได้ในราคา 325.5 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม  ทั้งนี้เมื่อกระทรวงพลังงานจะขอให้ ปตท. ตรึงราคาดังกล่าวต่อไปอีก 2 เดือน(ส.ค.-ก.ย. 2562) ทำให้กลุ่มหาบเร่แผงลอยยังคงซื้อ LPG ราคาถูกที่ 325.5 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ต่อไปถึง ก.ย. 2562  โดยนับตั้งแต่ ก.พ. 2558-มิ.ย. 2562 ปตท.ให้การช่วยเหลือกลุ่มหาบเร่แผงลอยรวม 1,936 ล้านบาท

ส่วนการช่วยเหลือราคา NGV สำหรับรถโดยสารสาธารณะ(ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ รถแท็กซี่,ตุ๊กตุ๊ก,รถตู้ ร่วม ขสมก. ส่วนในต่างจังหวัด ได้แก่ รถโดยสารประเภทมินิบัส,รถสองแถว ร่วม ขสมก.,รถตู้ ร่วม บขส. และรถแท็กซี่)นั้น มติ กบง.เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 กำหนดให้ ปตท.สามารถปรับขึ้นราคา NGV ได้ 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิมจำหน่ายอยู่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม  เป็น 13.62 บาทต่อกิโลกรัม แต่ให้ทยอยปรับขึ้น 4 เดือนต่อครั้ง นับตั้งแต่ 16 พ.ค. 2562 (จะมีการปรับราคาในวันที่ 16 พ.ค.2562 , 16 ก.ย. 2562 และ 16 ม.ค. 2563) ดังนั้นเท่ากับวันที่ 16 ก.ย. 2562 นี้ ปตท.จะยังไม่ได้ปรับราคา NGV ขึ้นอีก 1 บาทต่อกิโลกรัมตามมติ กบง.ที่ผ่านมา

Advertisment