“สนธิรัตน์”ถกซีอีโอด้านพลังงาน ได้ข้อสรุป3แนวทาง รับมือโควิด-19

- Advertisment-

“สนธิรัตน์” ถกหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและเอกชนด้านพลังงาน รับมือ โควิด-19 สรุปได้ 3 แนวทางเบื้องต้น โดยจะมีการแลกเปลี่ยนมาตรการการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19  เช่น แจกเจลล้างมือในปั๊ม การหาแนวทาง ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน ทั้งน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า และแก้กฎหมายนำเอทานอลผลิตเป็นแอลกอฮอล์ ลดภาวะการขาดแคลน

วันนี้ (5 มี.ค.63) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน  และภาคเอกชนด้านพลังงาน อาทิ ปตท.  กฟผ. ไทยออยล์   จีซี  ปตท.สผ. เชฟรอน โออาร์  เชลล์ บางจาก เอสโซ่  ราช กรุ๊ป  กัลฟ์ฯ  บี กริม เพาวเวอร์   จีพีเอสซี

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ซีอีโอปตท.
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า  มาตรการที่กระทรวงพลังงานและผู้ประกอบการด้านพลังงาน  จะนำมาใช้ในการลดผลกระทบต่อประชาชน มีด้วยกัน 3 แนวทางประกอบด้วย 1. หาแนวทางการลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแก๊สหุงต้ม และค่าไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภค  2. การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถนำเอทานอลไปผลิตแอลกอฮอล์เพื่อลดภาวะการขาดแคลน  3. แลกเปลี่ยนมาตรการการปฏิบัติงานในแต่ละองค์กร เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด -19

- Advertisment -

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ เช่น การแจกเจลล้างมือในสถานีบริการน้ำมันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 รวมทั้งการวางแผนป้องกันจากพนักงานเนื่องจากหลายหน่วยงานเป็นองค์การขนาดใหญ่ จึงต้องมีมาตรการที่เข้มข้น ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

วิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการกฟผ.(คนกลาง) กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน(ขวาสุด)

“การหารือในวันนี้ เพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน ซึ่งผมได้มอบให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อให้ประเทศสามารถข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปได้”     นายสนธิรัตน์กล่าวเพิ่ม

วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผอ.สนพ. ภายใต้หน้ากากอนามัย
นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ซ้าย) สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ขวา)
Advertisment

- Advertisment -.