“สนธิรัตน์”ขอดูข้อกฏหมาย ทบทวนโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก1,400เมกะวัตต์ได้หรือไม่

cof
- Advertisment-

“สนธิรัตน์” ยินดีรับฟังข้อเสนอให้ทบทวนแผนPDP2018 โดยขอเวลาหารือรายละเอียดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ประเด็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 1,400เมกะวัตต์ ของ ราช กรุ๊ป ซึ่งมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าไปแล้ว จะทบทวนใหม่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อกฏหมาย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบคำถามสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 26ก.ค.2562  ถึงข้อเสนอของกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน หรือ ERS และการอภิปรายของสส.พรรคเพื่อไทยในเวทีแถลงนโยบายรัฐบาลที่รัฐสภา เกี่ยวกับมติ กบง.ที่อนุมัติให้ ราช กรุ๊ป ก่อสร้างโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก 1,400เมกะวัตต์ และข้อเสนอที่ให้มีการทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศ หรือ PDP2018  เพื่อให้มีสัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้นและ การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ว่า  ยินดีรับฟังทุกข้อเสนอ โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าภาคตะวันตก1,400เมกะวัตต์ ซึ่งมีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่าง กฟผ.และบริษัทลูกของ ราช กรุ๊ป ไปแล้ว จะมีการทบทวนได้หรือไม่ ต้องไปดูข้อกฏหมาย

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนPDP2018 นั้นได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพลังงานไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกลับมารายงาน โดยระหว่างนี้ขอเวลาศึกษาในรายละเอียด รวมทั้งรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อน ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่าการทบทวนแผนPDP2018ใหม่จะเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวมและประเทศ ก็จะดำเนินการ

- Advertisment -

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศ ยังมุ่งเน้นกระจายเชื้อเพลิงให้มีความสมดุลระหว่างเชื้อเพลิง ฟอสซิล และพลังงานทดแทน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่สามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของพลังงาน  ที่ต้องตอบโจทย์สำคัญ 2ส่วนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น ในเรื่อง ของ การสามารถที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายได้ (Effordable) และเป็นพลังงานที่สะอาด (clean energy ) ซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่า กระทรวงพลังงานทำได้ดีพอสมควร

Advertisment

- Advertisment -.