สกนช.แจงลดราคาดีเซล 50 สต./ลิตรวันนี้ ด้าน กบน.ฟันธงสัปดาห์นี้ไม่ลดราคารอบ 3

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติคงราคาดีเซลไว้ในกรอบ 34 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ ยังไม่มีการปรับลดราคารอบ 3 พร้อมเพิ่มค่าการตลาดให้ผู้ค้าน้ำมันดีเซลอีก 0.40 บาทต่อลิตร เป็น 1.80 บาทต่อลิตร ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ให้เพิ่มค่าการตลาดได้ในกรอบไม่เกิน 2 บาทต่อลิตร

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.พ. 2566 ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับลดลงอีกเป็นครั้งที่สอง 0.50 บาทต่อลิตร ทำให้ราคาอยู่ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตร นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ยังมีมติเพิ่มค่าการตลาดสำหรับกลุ่มน้ำมันดีเซลขึ้นอีก 0.40 บาทต่อลิตร จากเดิมได้ขอความร่วมมือเรื่องค่าการตลาดน้ำมันดีเซลไว้อยู่ที่ 1.40 บาทต่อลิตร โดยปรับเป็น 1.80 บาทต่อลิตร เพื่อให้ค่าการตลาดทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันอยู่ในกรอบ 2.00 บาทต่อลิตร และให้สอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในเรื่องมาตรการบริหารจัดการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล  ช่วงวันที่ 1 – 20 ก.พ. 2566 อยู่ที่ 105.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากช่วงวันที่ 1 – 13 ก.พ. 2566 ประมาณ 1.18 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ดังนั้น กบน. พิจารณาแล้วมีมติให้คงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 34 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 1 สัปดาห์

- Advertisment -

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยวันที่ 19 ก.พ. 2566 บัญชีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิติดลบ 106,134 ล้านบาท ลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2566 ซึ่งติดลบ 108,610 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.