สกนช.ส่งสัญญาณเงินช่วยผู้ใช้ก๊าซหุงต้มใกล้เต็มวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ชง กบน. เดือนต.ค.นี้ปรับแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมัน

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ส่งสัญญาณ เงินช่วยเหลือผู้ใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ใกล้เต็มกรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เดือน ต.ค. 2563 พิจารณาปรับแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำม้นเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 โดยปัจจุบัน เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไหลออก 900 ล้านบาทต่อเดือน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สกนช.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ในเดือนต.ค. 2563 นี้ เพื่อให้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำม้นเชื้อเพลิง ประจำปี 2564 โดยจะเสนอแนวทางปรับสมดุลบัญชีเงินกองทุนน้ำมันฯ ให้กลับมาเป็น 0 บาท จากปัจจุบันมีเงินไหลออกถึง 900 ล้านบาทต่อเดือน จากการนำไปอุดหนุนน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล รวมถึงการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม(LPG)

ทั้งนี้ สกนช.จะนำเสนอหลายแนวทางให้ กบน.พิจารณา เช่น การเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันบางชนิดเข้ากองทุนน้ำมันฯ ในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกยังทรงตัวระดับต่ำในปัจจุบัน เพื่อให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินเพิ่มขึ้น และนำไปช่วยอุดหนุนผู้ใช้ LPG จนผ่านพ้นฤดูหนาวนี้ เพราะจากการวิเคราะห์ของ สกนช.พบว่า กองทุนน้ำมันฯ จะเหลือเงินพยุงราคา LPG ได้ถึงเพียงเดือน มี.ค. 2564 หรืออีกแค่ 7 เดือนเท่านั้น ก็จะเต็มกรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ใช้ LPG ให้ซื้อ LPG ในราคาถูกเพียง 363 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตามราคาที่กระทรวงพลังงานกำหนดไว้ โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ราคา LPG โลกยังทรงตัวในระดับปัจจุบันที่ 343 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน แต่คาดว่าฤดูหนาวนี้ราคา LPG โลกอาจขยับขึ้นอีก และทำให้กองทุนฯ ต้องใช้เงินพยุงราคา LPG เพิ่มขึ้นด้วย

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามหากการใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ในบัญชี LPG ใกล้เต็มกรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาท ทาง สกนช. จะต้องเสนอ กบน.พิจารณาแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นไปได้ทั้ง การขยับราคา LPG ให้สะท้อนราคาตลาดโลกมากขึ้น หรือ ขยายกรอบวงเงินกองทุนน้ำมันฯ ในบัญชี LPG ให้มากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลานั้นและนโยบายของกระทรวงพลังงาน

ปัจจุบันสถานะของกองทุนน้ำมันฯมีเงินเหลือสุทธิ 31,880 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินในบัญชีน้ำมัน มีอยู่ 39,307 ล้านบาท และบัญชี LPG มีเงินไหลออกรวม 7,427 ล้านบาท (ไหลออกได้ไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท ตามมติ กบน.ที่ผ่านมา) และในแต่ละเดือนมีการนำเงินไปพยุงราคาแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซล 518 ล้านบาทต่อเดือน และพยุงราคา LPG 390 ล้านบาทต่อเดือน รวมเงินไหลออก 908 ล้านบาทต่อเดือน

Advertisment

- Advertisment -.