วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีรับนักศึกษาใหม่ เปิดโอกาสเรียนเหมือนทำงานจริง

- Advertisment-

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. และ ปวส. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 นี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นสถานศึกษาอาชีวะชั้นนำในรูปแบบ โรงเรียน-โรงงาน ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนเหมือนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หอกลั่นจำลอง การฝึกบังคับแขนกลอุตสาหกรรม และการฝึกควบคุมระยะไกลในสภาวะจำลอง มีหลักสูตรสายช่างและพาณิชย์ 11 สาขา รวมถึงสาขาวิชาเทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ สาขา ปิโตรเคมี เทคนิคพลังงาน เคมีอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล และเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

Advertisment