ลดบทบาท กฟผ.กำหนดราคาซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจาก สปป.ลาว

N4037
- Advertisment-

ลดบทบาท กฟผ.กำหนดราคาซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว โดยกระทรวงพลังงานมอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้จัดทำโครงสร้างราคาในทุกโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ สปป.ลาว ที่เข้ามาใหม่ ภายใต้แผนPDP 2018​REV1 ช่วง 10 ปีแรก ( 2564-2573 )​ ที่มีการปรับปรุงใหม่

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การลดบทบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)​ จากเดิมที่เป็นผู้จัดทำรายละเอียดด้านราคาและต้นทุนรวมทั้งเจรจาอัตรารับซื้อไฟฟ้ากับผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว มาโดยตลอด มาเป็นการมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์โครงสร้างราคารับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ เพื่อให้ กฟผ.ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิง ที่จะเริ่มจากโครงการใหม่ภายใต้แผนPDP2018​REV1 ช่วง 10 ปีแรกที่มีการปรับปรุงใหม่นั้น เนื่องจากมองว่าปัจจุบัน บริษัทลูกของ กฟผ. ทั้งราช กรุ๊ปและเอ็กโก กรุ๊ป ได้เข้าไปร่วมทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ สปป.ลาว หลายโครงการ จึงไม่เหมาะสมที่จะให้ กฟผ.เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์ราคารับซื้อไฟฟ้า เช่นที่เคยปฏิบัติมา โดยการมอบให้ กกพ.ดำเนินการแทน เพราะเชื่อว่า กกพ.มีประสบการณ์จัดทำหลักเกณฑ์ราคารับซื้อไฟฟ้าจากทั้งกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) และผู้ประกอบการรายใหญ่ (IPP) มาก่อน

โดยหลักเกณฑ์โครงสร้างราคาที่มอบให้ กกพ.พิจารณานั้น ทาง กกพ.จะพิจารณาในแต่ละโครงการ ทั้งด้านราคารับซื้อไฟฟ้าราคาต้นทุนการผลิตของแต่ละโครงการ ต้นทุนเชื้อเพลิง ผลดี ผลเสีย ในการรับซื้อไฟฟ้า เป็นต้นก่อนจะส่งกลับมาให้กระทรวงพลังงานพิจารณาความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟ้าแต่ละโครงการต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช.ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 นั้นเห็นชอบให้ขยายกรอบปริมาณรับซื้อไฟฟ้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและ สปป. ลาว เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้า ใน สปป. ลาว จาก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ โดยสอดคล้องตามกรอบ “แผนพลังงานชาติ” ที่มีเป้าหมายการมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆ และสอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลก ที่มุ่งเน้นพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้ กพช.ยังอนุมัติอัตราค่าไฟฟ้าใน 3โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใน สปป.ลาว ประกอบด้วย
โครงการน้ำงึม 3 ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ 2.8934 บาทต่อหน่วย โครงการปากแบง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ 2.7935 บาทต่อหน่วย และโครงการปากลาย ในอัตราค่าไฟฟ้าที่ 2.9426 บาทต่อหน่วย โดยอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวจะคงที่ตลอดสัญญาและมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในร่าง Tariff MOU โครงการน้ำงึม 3 โครงการปากแบง และโครงการปากลาย ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุด แล้ว เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า

- Advertisment -

ในขณะที่มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง.เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบการปรับปรุงแผนPDP2018​REV1 ช่วง 10 ปีแรก ( 2564-2573 )​ โดยในส่วนของการรับซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจาก สปป.ลาว นั้น มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิม โดย ปี 69 จะลดการรับซื้อจากแผนเดิม 700 เมกะวัตต์ เหลือ 469 เมกะวัตต์ แต่ปี 71 จะเพิ่มการรับซื้อจาก 700 เมกะวัตต์เป็น 897 เมกะวัตต์และปี 73 จะเพิ่มการรับซื้อ เป็น 1400 เมกะวัตต์ จากเดิมที่ไม่มีแผนที่จะรับซื้อไฟจาก สปป.ลาวเข้าระบบเลย โดยนอกเหนือจาก 3 โครงการที่ กพช.อนุมัติอัตราค่าไฟฟ้าไปแล้วนั้น โครงการที่เข้าระบบมาใหม่เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมประมาณ 1,366 เมกะวัตต์ จะเป็นโครงการที่ใช้เกณฑ์อ้างอิงราคาที่ กกพ. เป็นผู้กำหนด

Advertisment