ลงนามก่อสร้างโครงการพลังงานลม “มอนสูน” 600 เมกะวัตต์ ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเซีย พร้อมส่งขายไฟให้เวียดนามปี 68

- Advertisment-

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “มอนสูน”ใน สปป.ลาวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ที่ส่งไฟฟ้าขายให้เวียดนามผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์​ในปี 2568

โดยการลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหาและก่อสร้างโครงการดังกล่าวระหว่าง กลุ่มบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท มอนสูน วินด์ พาวเวอร์ จำกัด มีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ โดยมีนายนิวัติ อดิเรก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการบริษัท อิมแพค เอ็นเนอร์ยี่ เอเชีย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (IEAD) นายณัฐ หุตานุวัตร กรรมการผู้จัดการ IEAD และนายโจว เจียยี่ รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทพาวเวอร์ ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้แทนในการลงนาม โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของบีซีพีจี, กลุ่มบริษัท พาวเวอร์ ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล, IEAD, บริษัทอิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด (IES), และบริษัท ไดมอน เจนเนอเรติ้ง เอเชีย จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับ พาวเวอร์ไชน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการโรงไฟฟ้าจากกังหันลมบนเทือกเขาซึ่งมีความซับซ้อนของพื้นที่ (complex terrain) โดยเคยมีประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าจากกังหันลม ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและในอีกหลายประเทศ รวมทั้งประสบการณ์ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน สปป. ลาว

- Advertisment -

ทั้งนี้ โครงการพลังงานลม “มอนสูน” ได้เลือกใช้กังหันลมจากบริษัท เอ็นวิชั่น จำกัด รุ่นที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับความเร็วลมในพื้นที่โครงการ

Advertisment