ราช กรุ๊ป แต่งตัวรอลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน ที่ภาคใต้ 2 โครงการ

- Advertisment-

ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่งตัวรอลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน 2 แห่ง แห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ ในภาคใต้ โดยลงนามความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบเพื่อป้อนเชื้อเพลิงชีวมวลให้ตลอดอายุสัญญาแล้ว รอเพียงความชัดเจนรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ว่าจะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังสนใจลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่บรรจุไว้ในแผนPDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับชุมชนที่มีโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว 2 แห่งในภาคใต้ และได้ลงนามกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อป้อนเชื้อเพลิงให้ได้ตลอดอายุสัญญาไฟฟ้าแล้ว  ซึ่งเบื้องต้นจะเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผลิตแห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ ในส่วนที่จะเปิดรับซื้อเป็นประเภททั่วไป ไม่เกิน 600 เมกะวัตต์  ภายในปี 2565

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่าจะเดินหน้าโครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไร

- Advertisment -

โดยบริษัทฯ มองว่าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนน่าลงทุนเพราะเป็นโครงการที่ดี สามารถช่วยสนับสนุนรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ในระยะยาว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยกำหนดให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนรวม  1,933 เมกะวัตต์  ซึ่งภายในปี 2565 จะรับซื้อในปริมาณ 700 เมกะวัตต์แบ่งเป็นประเภทโครงการเร่งด่วน หรือ Quick win ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ และประเภททั่วไป 600 เมกะวัตต์

ด้านผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563   ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด มีกำไรก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2,516.29 ล้านบาท และกำไรส่วนของบริษัทฯ จำนวน 2,434.98  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34.1 จากงวดเดียวกันของปี 2562 โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบมาจากการรับรู้ผลขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน การหยุดเดินเครื่องตามแผนการซ่อมบำรุงของโรงไฟฟ้าหงสา และโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งส่งผลให้รายได้ลดลง

Advertisment

- Advertisment -.