ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหลัง OPEC และ EIA คาดอุปสงค์น้ำมันโลกขยายตัว

- Advertisment-

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกประจำสัปดาห์วันที่ 10 – 14 มิ.ย. 67 และแนวโน้มในสัปดาห์วันที่ 17 – 21 มิ.ย. 67 โดยระบุว่าราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นหลัง OPEC และ EIA คาดอุปสงค์น้ำมันโลกขยายตัว

  • รายงานฉบับเดือน มิ.ย. 67 ของกลุ่ม OPEC คาดการณ์ว่าอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.25 ล้านบาร์เรลต่อวัน อยู่ที่ 104.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน (คงที่จากคาดการณ์ในเดือน พ.ค. 67) ขณะที่ EIA คาดว่าอุปสงค์น้ำมันโลกปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.08 ล้านบาร์เรลต่อวัน อยู่ที่ 102.98 ล้านบาร์เรลต่อวัน (เพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ครั้งก่อน 0.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
  • IEA คาดว่าอุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.96 ล้านบาร์เรลต่อวัน อยู่ที่ 103.06 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อน 0.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
  • Platts รายงานว่าปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC+ (18 ประเทศ) ในเดือน พ.ค. 67 ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 0.01 ล้านบาร์เรลต่อวัน อยู่ที่ 34.22 ล้านบาร์เรลต่อวัน (สูงกว่าโควตา ที่ 33.93 ล้านบาร์เรลต่อวัน)
  • 12 มิ.ย. 67 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐฯ (Federal Open Market Committee: FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 5.25%-5.50% ทั้งนี้ตลาดคาดว่า FOMC จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือน ธ.ค. 67
  • ธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของโลกในปี 2567 จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.6% (ในเดือน ม.ค. 67 คาดว่าจะเติบโต 2.4%) และคาดว่าปี 2568 และ 2569 จะเติบโตเท่ากัน ที่ 2.7%
Advertisment