รัฐแก้ปัญหาShipper ใหม่เมินนำเข้าLNG โควต้าปี 64 ไฟเขียวให้ กฟผ.นำเข้า แบบSpot 3 ลำเรือ รวม 1.95 แสนตัน

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน สรุปแนวทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากรณีโควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตัน ส่งเรื่องให้ กกพ. พิจารณาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) นำเข้า 2 เดือน 3 ลำเรือ รวมปริมาณ 195,000 ตัน เชื่อส่งผลดีให้ กฟผ.ทดสอบระบบนำเข้า LNG ใช้จริงกับโรงไฟฟ้าบางปะกงใหม่ ส่วนที่เหลือ 285,000 ตัน ทางกระทรวงพลังงานขอทบทวนแก้ไขกติกาใหม่อีกครั้ง พร้อมเผยมี Shipper 1 รายส่งหนังสือจองโควต้านำเข้า LNG ของปี 2565 ให้ กกพ.พิจารณาแล้วประมาณ 5 แสนตัน จากโควต้ารวม 1.74 ล้านตัน

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้สรุปแนวทางเบื้องต้นในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) สำหรับโควต้า 4.8 แสนตัน ของปี 2564 และส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการต่อ โดยสรุปการนำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตันของปี 2564 จะจัดสรรให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นำเข้ารวมเบื้องต้น 2 เดือน รวม 3 ลำเรือ ปริมาณ 195,000 ตัน แบ่งเป็นการนำเข้าในเดือน ก.ย. 2564 นี้จำนวน 1 ลำเรือ ปริมาณ 6.5 หมื่นตัน และในเดือน ต.ค. 2564 นำเข้าอีก 2 ลำเรือ รวมปริมาณ 130,000 ตัน

ทั้งนี้ กฟผ. สามารถนำเข้าLNG โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามความเหมาะสม สำหรับนำเข้ามาใช้กับโรงไฟฟ้าใหม่ หรือโรงไฟฟ้าเดิม ที่ไม่มีสัญญาซื้อขายก๊าซฯ กับบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
โดยเบื้องต้น คาดว่า กฟผ.จะนำ LNG มาใช้กับโรงไฟฟ้าบางปะกงที่สร้างใหม่ ซึ่งถือเป็นการทดสอบระบบจริงในการใช้ LNG นำเข้า แต่ยอมรับว่าอาจมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชนเล็กน้อย เนื่องจากราคา LNG โลกช่วงปลายปีมีราคาสูง

- Advertisment -

ส่วนโควต้า LNG ปี 2564 ที่เหลืออีกประมาณ 285,000 ตัน ที่ต้องนำเข้าในเดือน พ.ย.และ ธ.ค. นี้ ทางกระทรวงพลังงานจะขอทบทวนกติกาการนำเข้าใหม่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ปรับแก้ไขรายละเอียดบางส่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายแนวทาง

ทั้งนี้​กติกาเดิมที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2564 กำหนดไว้ ว่า ผู้นำเข้า LNG โควต้า 4.8 แสนตันต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ(Shipper) รายใหม่เท่านั้น ดังนั้น บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็น Shipper รายเดิมจึงไม่สามารถใช้โควต้าในครั้งนี้ได้ ส่วน Shipper ที่ต้องการใช้ LNG เพื่อผลิตไฟฟ้าเข้าระบบนั้น มีข้อกำหนดว่าราคา LNG นำเข้าต้องไม่แพงกว่าก๊าซของ ปตท. และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าประชาชน ทั้งนี้ กบง.จะต้องพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดใหม่เพื่อให้การนำเข้าโควต้าที่เหลือเกิดความเหมาะสมที่สุดและต้องนำเข้าให้ครบโควต้า 4.8 แสนตันในปี 2564 นี้ เนื่องจากเป็นปริมาณก๊าซฯที่ประเทศจำเป็นต้องใช้

สำหรับ Shipper ที่เหลืออีก 6 ราย ไม่มีรายใดสนใจใช้โควต้า 4.8 แสนตันในปี 2564 นี้ เนื่องจากเห็นว่าราคา LNG โลกช่วงปลายปี 2564 ปรับตัวสูงมาก แต่ยังสนใจโควต้าที่รัฐบาลกำหนดไว้ในปี 2565 จำนวน 1.74 ล้านตันต่อปี และในปี 2566 จำนวน 3.02 ล้านตันต่อปี เนื่องจากมีระยะเวลาเตรียมตัวดำเนินการได้ เบื้องต้นมี Shipper 1 รายส่งหนังสือแสดงความสนใจนำเข้า LNG โควต้าปี 2565 ล่วงหน้าแล้วจำนวนประมาณ 5 แสนตัน หากShipper ดังกล่าวชำระเงินเพื่อจองคลังจัดเก็บ LNG แล้วจึงจะถือว่าเป็นการจองโควต้าปี 2565 อย่างแท้จริงต่อไป

โดย Shipper ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กกพ. ให้เป็นผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซ LNG ได้ มีทั้งสิ้น 8 ราย แต่บริษัท ปตท. ถือเป็น Shipper รายดั้งเดิม ที่ยังไม่สามารถใช้โควต้านำเข้า LNG 4.8 แสนตันได้ ส่วนที่เหลือเป็นรายใหม่ 7 ราย ได้แก่

  1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
  2. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด
  4. บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จำกัด
  5. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก
  6. บริษัท PTT Global LNG Company Limited หรือ PTTGL
  7. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG
Advertisment

- Advertisment -.