รัฐตรึงราคาดีเซลนาน ทำการใช้พุ่ง ยอด 5 เดือนสูงขึ้น 15.6% มูลค่านำเข้าน้ำมันเพิ่มเป็นกว่า 1 แสนล้านต่อเดือน

- Advertisment-

รัฐตรึงราคาดีเซลนาน ทำการใช้พุ่ง ยอด 5 เดือน ปี 65 สูงขึ้น 15.6% มูลค่านำเข้าน้ำมันโดยรวมเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 103,878 ล้านบาทต่อเดือน จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ที่ 53,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50,104 ล้านบาทคิดเป็น 93.2%

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึงการใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 75.81 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.6 % โดยมีผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น และมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาให้ไม่เกิน 30-32 บาท/ลิตร สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 65.70 ล้านลิตร/วัน หรือเพิ่มขึ้น 69.5 %

ส่วนน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 3.18 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 0.20 ล้านลิตร/วัน

- Advertisment -

ในขณะที่การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 29.71 ล้านลิตร/วัน ลดลง 0.3 % เนื่องจากราคาที่อยู่ในระดับสูง โดยการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.97 ล้านลิตร/วัน 5.74 ล้านลิตร/วัน และ 0.57 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ อี85 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15.45 ล้านลิตร/วัน และ 0.99 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 7.38 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน57.7 % เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการการบินและการเดินทางเข้า-ออกประเทศ

การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 17.89 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.5 % เนื่องจากการใช้ในทุกภาคเพิ่มขึ้น

การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.33 ล้าน กก./วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.0) โดย ปตท. ขยายระยะเวลาการคงราคาขายปลีกก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV สำหรับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเคยได้รับสิทธิผ่านมาตรการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกภาคส่วน

สำหรับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,000,569 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.9 % โดยการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 937,101 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้น 6.7 % สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ในประเทศที่สูงขึ้น

โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันโดยรวมต่อเดือน เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 103,878 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ที่ 53,774 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50, 104 ล้านบาทหรือ 93.2%

โดยน้ำมันดิบมีมูลค่า 98,388 ล้านบาท/เดือน หรือเพิ่มขึ้น 91.8 % น้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) ปริมาณเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63,468 บาร์เรล/วัน คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 5,490 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้น 122.4 %

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน​ ( Energy ​News​Center-ENC​ ) ​รายงานเพิ่มเติมว่า ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 ราคาขายปลีกดีเซล อยู่ที่ 34.94 บาทต่อลิตร ซึ่งรัฐยังคงชดเชยราคาขายอยู่ถึง 10.77 บาทต่อลิตร โดยให้ผู้ค้ามีค่าการตลาดดีเซล สูงถึง 3.80 บาทต่อลิตร

ทั้งนี้ การที่รัฐมีนโยบายตรึงราคาดีเซลให้ต่ำกว่าต้นทุนจริงเป็นเวลานาน ทำให้ปริมาณการใช้ดีเซลยังคงเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลให้ต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบที่มีราคาแพงมากลั่นมากขึ้น มูลค่าการนำเข้า เฉลี่ย 5 เดือน จึงเพิ่มสูงกว่า 93.2 % หรือคิดเป็นเงินที่เพิ่มกว่า 50,104 ล้านบาท

Advertisment

- Advertisment -.