รมช. กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรม IRPC ระยอง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ ด้านการเกษตรและอื่นๆ โดยมี คุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมีและการกลั่น คุณรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณพยม บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี ร่วมให้การต้อนรับ

Advertisment