ยืนยันเขื่อนกฟผ ยังแข็งแรงรับมือแผ่นดินไหวได้

- Advertisment-

กฟผ.ยันเหตุแผ่นดินไหวส่งท้ายปี2561เมื่อวันที่30ธ.ค.บริเวณอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่กระทบกับเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ของ กฟผ. ขอให้ประชาชนมั่นใจกับความมั่นคงแข็งแรงที่สามารถรองรับแรงไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

นายวัลลภ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวานนี้ (30 ธันวาคม 2561) เวลา 22:39 น. ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด 4.9 ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 54.72 กิโลเมตร ห่างจากเขื่อนวชิราลงกรณ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 59.27 กิโลเมตร ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ. แล้ว พบว่า  มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเป็นปกติ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย

“กฟผ. มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนตลอดเวลา โดยได้พัฒนาระบบตรวจสุขภาพเขื่อน หรือ DS-RMS (Dam Safety Remote Monitoring System) ให้สามารถสื่อสารข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่ติดตั้งไว้ที่เขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำไปยังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลหาสถานะความปลอดภัยเขื่อนด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ (Expert system) ทั้งนี้ ระบบจะแจ้งสถานะความปลอดภัยเขื่อนผ่านโปรแกรมในรูปแบบ Web Application ทางหน้าจอเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสภาพเขื่อนได้ผ่านเว็บไซต์ ‭http://dsrms.egat.co.th‬ ตลอด 24 ชั่วโมง” ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโยธา กล่าวในที่สุด

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.