“ม.เกษตร” ต่อยอดหลักสูตร “KU CARE” รุ่น2  ยกระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สู่มาตรฐานอย่างยั่งยืน 

- Advertisment-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อยอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ หลักสูตร KU CARE  รุ่น 2 เน้นนโยบายสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี รับมือกับเงื่อนไขด้าน climate change CBAM และ green finance ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ยกระดับองค์กรสู่ Net zero และ Carbon neutrality เจาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำระดับสูงของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม

ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย ผู้อำนวยการ (Director) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ หลักสูตร KU CARE เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการยกระดับหลักสูตร เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอยู่รอดในด้านเศรษฐกิจ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และทำกำไรได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเจาะกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้นำระดับสูงของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผศ.ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย ผู้อำนวยการ (Director) หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ หลักสูตร KU CARE

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นนโยบายสีเขียว การพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การเตรียมรับมือกับเงื่อนไขด้าน climate change CBAM และ green finance ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ รวมถึงการยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับ ขับเคลื่อนองค์กรและประเทศสู่ Net zero และ Carbon neutrality

- Advertisment -

“หลักสูตร  KU CARE รุ่นที่ 2 เป็นการต่อยอดหลักสูตรเดิมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านธุรกิจมากขึ้น โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงเข้าร่วมเครือข่ายกับผู้นำระดับสูงขององค์กรระดับประเทศ และนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

สำหรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร ประกอบด้วย นางสาวชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา CEO & Founder Bitkub  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และนายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การบริหารความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) เป็นต้น

หลักสูตร  KU CARE รุ่นที่ 2  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน 2567 และเรียนทุกวันศุกร์ เริ่มศุกร์ที่ 5 ก.ค.-25 ต.ค. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์อัศวิน คอนเวนชั่น  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  083 5163653 หรือ ที่  www.kucare.info

Advertisment

- Advertisment -.