ม.นเรศวร ชนะเลิศประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไฟฟ้า “Digiwar” ของกฟผ.

- Advertisment-

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ชิงรางวัลกว่า 1 แสนบาท ซึ่ง ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากผลงานระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กฟผ. จัดพิธีประกาศผลกิจกรรมการประกวด โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยนางสาวรัชดาพร  เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ.เปิดเผยว่า กฟผ.เล็งเห็นถึงพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา จากทั่วประเทศได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต โดยมีนิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า เข้ามากว่า 30 ทีม ซึ่งผลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้าภายใต้ โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” มี 4 รางวัล ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ คือ ผลงาน ระบบควบคุมโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งร่วมกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

- Advertisment -

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ผลงาน ตัวเก็บประจุยิ่งยวดนาโนเซลลูโลสจากข้าวโพดผสมนาโนคาร์บอนทิวบ์ที่ได้จากสลัดและน้ำมันหมูเหลือทิ้ง  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ผลงาน ระบบจัดการพลังงานโดยใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

• รางวัลชมเชย คือ ผลงาน ชุดคิทวีลแชร์ไฟฟ้า  โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รัชดาพร  เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ

“กฟผ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า ภายใต้โครงการ Digiwar  นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า จะทำให้เยาวชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศทุก ๆ ด้าน รวมทั้งให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านพลังงาน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ และใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป” นางสาวรัชดาพร  กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.