มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ สู้ภัยโควิด-19 ในสงขลา

- Advertisment-

เชฟรอนมอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล”ร่วมดูแลผู้ป่วยยากไร้และสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งหมด 900,000 บาท

โดยงบที่สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาดังกล่าวแบ่งเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 500,000 บาท โรงพยาบาลสงขลา 200,000 บาท และโรงพยาบาลสิงหนคร 200,000 บาท ตามลำดับ โดยมีนายนิสิต จันแดง พยาบาลอาชีวอนามัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ นางนารี บุญสงค์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบเมื่อเร็วๆนี้

Advertisment

- Advertisment -.