“พีระพันธ์ุ” เผยประชาชนตอบรับมาตรการปรับลดราคากลุ่มเบนซินดันยอดเติมพุ่ง 70 ล้านลิตรในวันเดียว

- Advertisment-

สถานการณ์ปัญหาแก๊สโซฮอล์ 91 ไม่มีขายในปั๊มคลี่คลายแล้ว กระทรวงพลังงานเผยยอดจำหน่ายน้ำมันกลุ่มเบนซิน หลังประชาชนชะลอเติมน้ำมันเพื่อรอเติมหลังมาตรการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ลง 80 สตางค์ต่อลิตร ถึง 2.50 บาทต่อลิตรมีผลในวันที่ 7 พ.ย. 2566 จนมีปริมาณสูงถึง 70 ล้านลิตรในวันเดียว เพิ่มขึ้นจากปกติที่มีการเติมเฉลี่ยวันละ 30 ล้านลิตร

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จากกรณีที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดปัญหาน้ำมันในสถานีบริการมีไม่เพียงพอต่อการจำหน่ายเนื่องจากประชาชนตอบรับนโยบายลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน ทำให้ก่อนวันลดราคาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ประชาชนชะลอการเติม และมาเติมพร้อมกันในวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งมียอดเติมน้ำมันเบนซินทุกชนิดรวมกันสูงถึงเกือบ 70 ล้านลิตรในวันเดียว จากปกติที่มีการเติมเฉลี่ยวันละ 30 ล้านลิตร

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น หลังทราบปัญหา จึงได้มีการสั่งการตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันขึ้นทันที และมีการจัดประชุมในเย็นวันเดียวกันเพราะเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม ก็ได้เร่งลงพื้นที่ พร้อมกำชับสถานีบริการน้ำมันที่มีน้ำมันไม่เพียงพอจำหน่ายเร่งซื้อน้ำมันเข้ามาเติมเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทุกฝ่าย ที่เร่งดำเนินการแก้ปัญหา รวมทั้งขอบคุณเจ้าของสถานีบริการน้ำมันและผู้ค้าน้ำมัน ที่เร่งดำเนินการ ทั้งการเพิ่มรอบขนส่งน้ำมัน การปรับแผนกระจายน้ำมันให้ทั่วถึง จากการตรวจสอบก็พบว่า สถานีบริการที่อยู่ในเมือง สามารถแก้ปัญหาได้ภายใน 1-2 วัน ยกเว้นสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่จำเป็นต้องจ้างรถเอกชนเพิ่มเติม แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ใน 3-4 วัน

- Advertisment -

“ผมยังยึดมั่นคำเดิม อะไรที่ทำได้ ทำก่อน อย่างกรณีวันแรก (7 พฤศจิกายน 2566) ทันทีที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องสถานีบริการมีน้ำมันไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ผมได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันขึ้นทันที ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมัน และส่งข้อมูลเข้าส่วนกลาง เพื่อแจ้งไปยังกรมธุรกิจพลังงานให้เร่งประสานผู้ค้าน้ำมันในการเพิ่มรอบการขนส่ง กระจายปริมาณน้ำมันจากคลังให้เพียงพอและทั่วถึง ซึ่งบางสถานีบริการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงอาจเกิดความล่าช้าในการขนส่ง และบางสถานีระบบสั่งจ่ายน้ำมันก็เกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้สถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแล้ว กระทรวงพลังงานก็จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบว่ามีปัญหาเรื่องการจำหน่ายน้ำมัน สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน โทร 02 140 7000” นายพีระพันธุ์ฯ กล่าว

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC ) รายงานว่า  นโยบายการปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน โดยใช้การลดอัตราภาษีสรรพสามิต และการปรับลดอัตรานำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลง มากที่สุดถึง 2.50 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 และเบนซิน ลดลง 1 บาทต่อลิตร ส่วน E20 และ E85 ลดลง 80 สตางค์ต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหา น้ำมันแก๊สโซฮอล์ มีไม่เพียงพอให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 – 9  พฤศจิกายน  เนื่องจาก เจ้าของปั๊มน้ำมัน มีการลดสต๊อกน้ำมันลงในปั๊มให้เหลือน้อยที่สุด ในช่วงก่อนหน้าวันที่ 7 พฤศจิกายน เพื่อลดการขาดทุน แล้วจึงค่อยทยอยเพิ่มสต๊อกหลังการปรับลดราคา เนื่องจากรัฐไม่ได้มีมาตรการชดเชยการขาดทุนสต็อกใดๆให้กับผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน  เพราะได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนแล้ว 1 สัปดาห์

Advertisment

- Advertisment -.