พีทีที โออาร์ หนุนนโยบายรัฐ ใช้ไบโอดีเซล บี 100 ผสมดีเซลหมุนเร็ว ขายแล้วกว่า 45,800 ล้านลิตร

- Advertisment-

พีทีที โออาร์ สนับสนุนนโยบายพยุงราคาปาล์มของกระทรวงพลังงาน จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีไบโอดีเซล บี 100 ผสม ไปแล้วกว่า 45,800 ล้านลิตร

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ผลปาล์มล้นตลาด ทำให้ราคาผลปาล์มตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 กระทรวงพลังงานจึงกำหนดมาตรการเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันปาล์มด้วยการออกนโยบายเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซล บี 100 ในภาคพลังงาน ซึ่ง พีทีที โออาร์ ได้สนองตอบต่อนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง ด้วยการส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 3 บี 5 บี 7 จนถึง บี 10 และ บี 20 ในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบที่ล้นตลาด ด้วยการรับซื้อไบโอดีเซล บี 100 มาเก็บสำรองไว้รวมกว่า 100 ล้านลิตร

โดยตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน พีทีที โออาร์ ใช้น้ำมันปาล์มดิบไปแล้วกว่า 2.3 ล้านตัน เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล บี 100 กว่า 2,600 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นปริมาณถึงร้อยละ 35 ของการใช้น้ำมันปาล์มดิบในภาคเชื้อเพลิงทั้งหมดของประเทศ และนำมาผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายไปแล้วกว่า 45,800 ล้านลิตร โดยนโยบายการเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซล บี 100 นี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มที่ได้รับผลกระทบจากราคาผลปาล์มตกต่ำ

- Advertisment -

พีทีที โออาร์ คาดว่า หากค่ายรถยนต์ให้การรับรองการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในสัดส่วนที่สูงขึ้น จะทำให้ผู้ใช้รถเกิดความมั่นใจและมีความต้องการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซล บี 100 ในปริมาณสูงขึ้นด้วย โดย พีทีที โออาร์ คาดว่า จะทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นเป็น 700,000 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นกว่า 40% จากปริมาณการใช้ของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 490,000 ตันต่อปี

นางสาวจิราพร กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 คือ ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ พีทีที โออาร์ ซึ่งมีจำหน่ายที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ และจะเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต ขนส่ง จัดเก็บ และจำหน่าย และมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพออกตรวจคุณภาพน้ำมันทุกชนิดในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทุกแห่งอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

Advertisment

- Advertisment -.