พิษโควิด-19 ทำให้โรงไฟฟ้าเอ็กโก กรุ๊ป ถูกสั่งผลิตไฟฟ้าน้อยลง กระทบกำไร Q1/63

- Advertisment-

พิษโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่ลดลง กระทบต่อการสั่งผลิตไฟฟ้า (Dispatch) โรงไฟฟ้าเอกชน ซึ่งมีผลต่อรายได้ระยะสั้น  โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป มีกำไรจากการดำเนินงาน  จำนวน 2,357 ล้านบาท ลดลงจำนวน 558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562

นาย กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีการด้อยค่าของสินทรัพย์ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) จำนวน 2,357 ล้านบาท ลดลงจำนวน 558 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการที่ลดลงของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เคซอน และไซยะบุรี

“แม้วิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระยะสั้นของบริษัทฯ บ้าง ได้แก่ การสั่งการผลิตไฟฟ้า (Dispatch) น้อยลง ซึ่งแปรผันตามความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศที่ลดลง และการเลื่อนแผนการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางแห่งในต่างประเทศออกไปเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการเดินทางและการขนส่งอุปกรณ์ซ่อมบำรุงต่างๆ แต่ในภาพรวมการดำเนินงาน เอ็กโก กรุ๊ป ยังสามารถดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตามแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan – BCP) ที่ได้จัดทำทั้งสำหรับสำนักงานใหญ่และโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก  โดยมีการทบทวนแผน BCP ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ และจนถึงปัจจุบัน โรงไฟฟ้า 28 แห่ง ในกลุ่มเอ็กโก ทั้งในและต่างประเทศ ยังคงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้อย่างราบรื่น   รวมถึงการก่อสร้างโครงการต่างๆ และการลงทุนใหม่ มีความก้าวหน้าและเป็นไปตามแผนงาน” นายกัมปนาท กล่าว

- Advertisment -

ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 โครงการ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” ในเกาหลีใต้ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 91.55    ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ “น้ำเทิน 1” ใน สปป.ลาว ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 69.23 ซึ่งคาดว่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นอกจากนี้ ยังมีโครงการธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง 1 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 31.32 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4  ปี 2564

นอกจากนั้น ด้านการลงทุน เอ็กโก กรุ๊ป ได้ซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัท หยุนหลิน โฮลดิ้ง จีเอ็มบีเอช จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเล “หยุนหลิน” กำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ ในไต้หวัน โดยการซื้อขายหุ้นได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

Advertisment

- Advertisment -.