พลังงาน เตรียมเปิดรับสมัคร ผอ.กองทุนน้ำมันฯ เดือน มิ.ย. นี้ คาดรู้ผล ก.ค. 2567

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน อนุมัติตั้งคณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” หรือ ผอ.สกนช. เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน “นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์” ที่จะครบวาระงาน 4 ปี ในวันที่ 16 ส.ค. 2567 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะเริ่มประชุมสัปดาห์หน้า และจะเปิดรับสมัครเป็นเวลา 1 เดือน ในเดือน มิ.ย. 2567 นี้ ก่อนตัดสินใจเลือก ผอ.สกนช. คนใหม่มาบริหารกองทุนน้ำมันฯ ที่ติดลบถึง 111,345 ล้านบาท คาดสรุปตำแหน่ง ผอ.สกนช. คนใหม่ได้ในเดือน ก.ค. 2567

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้อนุมัติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (ผอ. สกนช.)” ซึ่งมีทั้งสิ้น 5 คน โดยมี นายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน และมีตัวแทนจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  

นอกจากนี้ยังมี น.ส.นันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ,นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน, นายวีระพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และอดีตข้าราชการกระทรวงพลังงาน เป็นคณะกรรมการสรรหาฯ

- Advertisment -

โดยคาดว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวจะเริ่มประชุมในสัปดาห์หน้า เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับสมัคร อาทิ  คุณสมบัติด้านอายุ ที่ต้องเหลืออายุงานไม่ต่ำกว่า 4 ปี, เคยบริหารด้านการเงินในปริมาณสูง และคุณสมบัติด้านสาขาการบริหารงาน เป็นต้น จากนั้นจะเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

คาดว่าจะเปิดรับสมัครประมาณ 1 เดือน หรือในเดือน มิ.ย. 2567 นี้ ทั้งนี้การพิจารณาอาจใช้วิธีสัมภาษณ์ หรือ ส่งวิสัยทัศน์มาก่อน และเรียกมาแสดงวิสัยทัศน์ต่อไป เมื่อรู้ผลแล้วจะเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) พิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตามคาดว่าจะทราบผลผู้ได้รับตำแหน่ง ผอ.สกนช. คนใหม่ ภายในเดือน ก.ค. 2567 นี้   

สำหรับเหตุผลของการเปิดรับสมัครตำแหน่งดังกล่าว ก็เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ที่จะครบวาระงาน 4 ปี ในวันที่ 16 ส.ค. 2567 นี้

โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกนช. คนใหม่ นั้น เบื้องต้นต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี โดยมีวาระงาน 4 ปี และสามารถต่ออายุวาระงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง หรือเท่ากับสามารถดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สกนช. ได้นานที่สุด 8 ปี อย่างไรก็ตามอาจจะมีการพิจารณาผู้ที่มีอายุไม่เกิน 61 ปีก่อน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบวาระ 4 ปี เป็นอย่างน้อย

สำหรับ นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มาตั้งแต่ 17 ส.ค. 2563 ซึ่งจะครบวาระงานในวันที่ 16 ส.ค. 2567 โดยนายวิศักดิ์ เกิดเมื่อ 17 พ.ย. 2502 ปัจจุบันอายุ 64 ปี ซึ่งนายวิศักดิ์ เข้ามาบริหารงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อปี 2563 และต่อด้วยสถานการณ์วิกฤติราคาพลังงานโลก ส่งผลให้เงินกองทุนน้ำมันติดลบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1.3 แสนล้านบาทในปี 2565

ปัจจุบันสถานะเงินกองทุนน้ำมันฯ ล่าสุดที่รายงานโดย สกนช. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2567 เงินกองทุนฯ ติดลบรวม 111,345 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 63,655 ล้านบาท ส่วนบัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 47,690 ล้านบาทและที่ผ่านมากองทุนฯ ได้กู้เงินจากสถาบันการเงินรวม 105,333 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเริ่มชำระเงินต้นคืนงวดแรกในเดือน พ.ย. 2567 นี้  

Advertisment

- Advertisment -.