ค่าไฟไม่คุ้ม! คาดสิ้นปี 62 โครงการโซลาร์ประชาชนไม่ถึงเป้า 100 เมกะวัตต์ เล็งปรับเพิ่มแรงจูงใจ

- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน รายงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ยอมรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชนยังไม่ประสบผลสำเร็จ คาดสิ้นปี 2562 ไม่ถึงเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ เตรียมปรับรายละเอียดโครงการเพื่อสร้างแรงจูงใจครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เพิ่ม ทั้งความคุ้มค่าการลงทุนและราคารับซื้อไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดการลงทุนมากขึ้น ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณารายละเอียด คาดเสร็จภายในสิ้นปีนี้  

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้รายงานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)ถึงแนวทางการปรับรูปแบบโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 100 เมกะวัตต์ต่อปี เนื่องจากปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จ มียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพียงประมาณ 20 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าสิ้นปี 2562 จะไม่ครบเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์แน่นอน

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการให้ผลตอบแทนการลงทุนไม่คุ้มค่าและราคาขายไฟฟ้าเข้าระบบไม่จูงใจต่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป) ดังนั้นจะต้องปรับรายละเอียดโครงการใหม่ แต่ยังคงวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนกรณีที่การสมัครเข้าร่วมโครงการโซลาร์รูฟท็อปไม่ถึงเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ จะให้ภาคเอกชนหรือโรงงานเข้ามาดำเนินการแทนหรือไม่นั้น เบื้องต้นจะยังไม่เปลี่ยนวัตถุประสงค์และจะต้องพยายามให้ภาคครัวเรือนติดตั้งให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป

- Advertisment -

สำหรับการปรับรายละเอียดโครงการโซลาร์ภาคประชาชนนั้น จะต้องให้เกิดความคุ้มค่าการลงทุนใน 3-4 ปี รวมทั้งช่วยให้ประชาชนเกิดการประหยัดค่าไฟฟ้า สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าระบบได้ในราคาที่จูงใจ โดยที่ผ่านมาการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปนั้น พิจารณาจากหลักการไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้เองเป็นหลัก แต่ในอนาคตจะต้องพิจารณาราคารับซื้อไฟฟ้าจากหลักการที่จะผลักดันให้เกิดการลงทุนมากขึ้น และต้องคำนึงถึงการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่ารายละเอียดโครงการโซลาร์ภาคประชาชนใหม่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปี 2562 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2562 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้ใช้พลังงาน ประเภทครัวเรือนขนาดเล็ก(ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1) ได้ติดตั้งอุปกรณ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท๊อป) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และนำส่วนเกินที่เหลือจากการใช้ ไปขายต่อให้กับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย (การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยมีกำลังผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ (kWp) กำหนดอัตราราคารับซื้อไฟฟ้า ที่ 1.68 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลารับซื้อไฟฟ้ารวม 10 ปี ซึ่งโครงการในปี2562 จะกระจายครอบคลุมประมาณ 10,000-20,000 ครัวเรือน

ทั้งนี้ โครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” ในปี 2562 ที่กำหนดเป้าหมายปริมาณรับซื้อรวม 100 เมกะวัตต์ แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 30 เมกะวัตต์ ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 70 เมกะวัตต์ ครอบคลุม 74 จังหวัดที่เหลือ ปัจจุบันมีการสมัครเข้าร่วมโครงการจริงประมาณ 20 เมกะวัตต์เท่านั้น

Advertisment

- Advertisment -.