พรรคชาติพัฒนากล้า จี้รัฐปรับแผน PDP ลดใช้ก๊าซฯ เพิ่มพลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน

- Advertisment-

พรรคชาติพัฒนากล้า แนะรัฐบาลปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ (PDP) เพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นและลดการใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้าลง เหตุต้นทุนก๊าซฯ นำเข้าจากต่างประเทศทำค่าไฟฟ้าแพงถึง 4 บาทต่อหน่วย ขณะที่ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต้นทุนเพียง 2 บาทต่อหน่วย พร้อมฝากให้ลดสำรองไฟฟ้าประเทศลงจาก 50% เหลือเพียง 15-20% เพียงพอต่อความมั่นคงพลังงานแล้ว ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าประชาชนได้

นพ. วรรณรัตน์ ชาญนุกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า อภิปรายนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานว่า เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาลที่จะรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อให้ราคาพลังงานถูกลง ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน และลดต้นทุนทางเศรษฐกิจประเทศ เพราะเวลานี้ราคาไฟฟ้าและเชื้อเพลิงสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้พลังงานประเทศ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะเวลานี้มีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่ำเพียงแค่ 10% ของปริมาณการผลิตไฟฟ้าเท่านั้น ขณะที่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีสูงถึง 60%

- Advertisment -

ทั้งนี้หากเทียบต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจาก 2 แหล่งดังกล่าวจะพบว่า ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีราคาเพียงกว่า 2 บาทต่อหหน่วย ขณะที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าจากต่างประเทศสูงถึง 4 บาทต่อหน่วย สูงกว่ากันเท่าตัว หรือ สูงกว่าถึง 100% ดังนั้นถ้าเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น และลดการใช้ก๊าซฯลง จะทำให้ราคาต้นทุนผลิตไฟฟ้าถูกลง ส่งผลต่อราคาค่าไฟฟ้าประชาชนให้ถูกลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ต้องการฝากรัฐบาลปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ หรือ แผน PDP ให้มีสัดส่วนสำรองไฟฟ้าเพียง 15-20% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าประชาชน ซึ่งเพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศแล้ว ไม่จำเป็นต้องสำรองสูงถึง 50% เช่นในปัจจุบัน ซึ่งเกินความจำเป็น สร้างภาระให้รัฐบาลและประชาชนด้วย เนื่องจากรัฐบาลต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่าย (AP) ให้ผู้ผลิตไฟฟ้า โดยส่งผ่านภาระไปยังค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นโดยใช่เหตุ และไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งกับประชาชนผู้บริโภค

Advertisment

- Advertisment -.