พพ.โชว์เอกสารส่งมอบโครงการโซลาร์เซลล์เกาะลิบง มูลค่า80ล้านให้ อบต.ไปแล้วตั้งแต่ปี2553

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ปฏิเสธไม่ได้ทิ้ง โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะลิบง อ.กันตรัง จ.ตรัง โดยโชว์หนังสือส่งมอบ ให้กับ “อบต.” เกาะลิบงตั้งแต่ปี 2553  ดังนั้น หน้าที่การบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดจึงไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ พพ.  แต่พร้อมให้คำปรึกษาทางเทคนิคหากต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยถึงกรณีชาวบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เรียกร้องให้ กรมฯพพ. เข้าไปแก้ไขอาคารโซลาร์เซลล์ที่ก่อสร้างในเกาะลิบง ตั้งแต่เมื่อปี 2543 แต่ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งให้ชำรุด ทั้งที่ใช้งบก่อสร้าง 80 ล้านบาทว่า พพ.ได้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จริงแต่ได้ส่งมอบทรัพย์สินของโครงการดังกล่าวให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง ไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2553 โดยตัวเขาเองเป็นผู้ส่งมอบและมีนายชูศักดิ์ ชุมคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เป็นผู้รับมอบ

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าในช่วงที่ส่งมอบนั้น อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีความเสียหายใดๆ โดยในบันทึกการส่งมอบและรับของ เมื่อปี 2554  ได้ระบุว่า ผู้รับมอบได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดแล้วปรากฎว่าถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพใช้งานได้ทั้งหมด และผู้รับมอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด

- Advertisment -

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่าง พพ. กับองค์การพัฒนาพลังงานใหม่ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตั้งแต่ปี 2543 ด้วยงบประมาณ 80 ล้านบาท แต่เมื่อโครงการความร่วมมือสิ้นสุดลงในปี 2547  ก็ได้มีการปรับปรุงระบบใหม่เพื่อผลิตไฟฟ้าให้เชื่อมต่อกับระบบสายส่งของ  PEA จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2553 และได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สิน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ลิบง เป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2553

“เราได้โอนความรับผิดชอบการดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินทั้งหมดของโครงการนี้ไปแล้วโดยได้มีการลงนามกับนายกอบต.ลิบงเพื่อรับมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2553 ดังนั้นภารกิจการซ่อมบำรุงเป็นหน้าที่ของอบต.เกาะลิบงที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้หาก อบต.เกาะลิบงประสงค์ที่จะซ่อมบำรุงรักษาระบบ พพ.ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทางเทคนิคต่อไป” นายประพนธ์ กล่าว

สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการวิจัยสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมกับระบบผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลของ PEA  กำลังการผลิตรวมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  มีขนาด 85 กิโลวัตต์ ซึ่งประกอบด้วยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบย่อย จำนวน 2 ชุด    (ชุดที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 41.52 กิโลวัตต์ และชุดที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 43.56 กิโลวัตต์) และโครงการฯ ได้สิ้นสุดลง เมื่อเดือน มี.ค. 2547

ต่อมาปี พ.ศ. 2551 พพ. ได้ตรวจสอบการทำงานของระบบฯ พบว่า ระบบฯ มีสภาพชำรุดไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจำหน่ายของ PEA ได้เนื่องจากระบบฯ มีการใช้งานมาระยะหนึ่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อเกิดการชำรุดฯ ไม่สามารถซ่อมแซมภายในประเทศได้ เพื่อให้ระบบฯ สามารถใช้งานได้จึงได้พิจารณาแนวทางเพื่อดำเนินการในสองส่วนได้แก่ การดำเนินการรื้อถอนระบบฯ ในชุดที่ 2 กำลังการผลิต 43.56 กิโลวัตต์ และการปรับปรุงระบบฯ ในชุดที่ 1 กำลังการผลิต 41.52 กิโลวัตต์

ปี พ.ศ. 2552 พพ. ได้ดำเนินการรื้อถอนระบบฯ ของชุดที่ 2 ขนาดกำลังการผลิต 43.56 กิโลวัตต์ โดยปัจจุบัน พพ. ได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในบางส่วนที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนให้กับหน่วยงานอื่นรวมถึงการติดตั้งสำหรับใช้ใน พพ. และต่อมาในปี พ.ศ. 2553 พพ. ได้ดำเนินการมอบโอนทรัพย์สินฯ ดังกล่าว ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา ทรัพย์สินทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.