พพ.เลื่อนโครงการเชื้อเพลิงขยะRDF ไปของบกองทุนอนุรักษ์ฯปี64 เปิดทางเอกชนรายใหญ่ร่วมทุน

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เลื่อนโครงการโรงงานเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF  มูลค่าไม่เกิน 2,400 ล้านบาท จากงบปี2563 เป็นปี 2564 แทน เหตุรายละเอียดโครงการยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้เสนอขออนุมัติงบไม่ทัน พร้อมปรับรูปแบบให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ร่วมลงทุนกับชุมชน แทนแผนเดิมที่จะให้ชุมชนทำเองทั้งหมด เพื่อให้มีความยั่งยืนในเชิงธุรกิจและช่วยชุมชนได้แท้จริงมากกว่า  

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้เลื่อนโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel หรือ RDF)  จากเดิมที่จะขอใช้งบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2563 วงเงิน 2,400 ล้านบาท  เป็นการของบปี 2564 แทน เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ เห็นชอบในหลักการ และให้กรม กลับไปจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจน  ทำให้ไม่ทันการยื่นเสนอขอใช้งบปี 2563 ที่จะเปิดในเดือนต.ค.2563 นี้

ทั้งนี้วงเงินที่เตรีบมยื่นขอดำเนินโครงการจากกองทุนฯจะต่ำกว่าเดิม เนื่องจาก พพ.จะมีการปรับรูปแบบให้ผู้ประกอบการที่มีความเข้มแข็งเข้ามาดำเนินการเป็นหลักร่วมกับชุมชน แทนการให้ชุมชนดำเนินการทั้งหมด โดยมองว่าจะมีความยั่งยืนในการบริหารจัดการระยะยาวและสร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้มากกว่า

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับโครงการโรงงาน RDF ดังกล่าว เกิดขึ้นจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในสมัยที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ พพ. ไปดำเนินการส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบ  RDFเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการปัญหาขยะชุมชนและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวภายใน พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งตอนนั้น พพ. มีแผนงานจะใช้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นต้นแบบโรงงานผลิต RDF ขนาดเล็ก หากประสบความสำเร็จอาจขยายไปพื้นที่อื่นต่อไป

อย่างไรก็ตามต่อมา พพ. สรุปว่า จะไม่ทำโรงงานต้นแบบ RDF แต่เปลี่ยนเป็นการสร้างโรงงาน RDF เพื่อดำเนินการจริงได้เลย เนื่องจากพบว่าโรงงาน RDF ต้นแบบมีอยู่แล้ว เช่น ที่ จ.ระยอง จึงได้เดินหน้านำเสนอโครงการผ่านกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับให้เอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการมาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯต่อไป

สำหรับเชื้อเพลิง RDF คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนไทยได้

Advertisment

- Advertisment -.