“พพ.”มุ่งสู่ดิจิทัล 4.0 เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เริ่มปฏิบัติการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมเปิดให้บริการใหม่แก่ประชาชนด้วยระบบออนไลน์ แทนการขอสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน วางเป้าพัฒนาองค์กรสู่ระบบดิจิทัล สอดรับนโยบายไทยแลนด์4.0

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.)  เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ได้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านสำหรับการติดต่อราชการ  พพ. ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่ให้บริการภาคประชาชนในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกประกาศ “การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง พพ. มีความพร้อมที่จะให้บริการกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรรัฐในรัฐบาลดิจิทัล ( Digital-e-government )

“เมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมาได้มีการเชื่อมโยงของกระทรวงมหาดไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการภาคประชาชน รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบราชการ ของหน่วยงานต่างๆในด้านการให้บริการกับภาคประชาชน ทั้งออกใบอนุญาต ออกใบรับรอง โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านในการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนและลดภาระค่าใช้จ่าย”นายยงยุทธกล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวจะครอบคลุมทุกสำนักงานในสังกัด พพ. ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานโรงงานและอาคารควบคุม การขอรับใบอนุญาตผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การตรวจประเมินและรับรองแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น จากเดิมที่ผู้ขอรับบริการ ต้องนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อยืนยันสถานะของผู้ยื่นคำขอ ซึ่ง พพ. มั่นใจว่านับจากนี้การให้บริการจะมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกได้อย่างรวดเร็ว เพราะจะประหยัดเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร และยังประหยัดทรัพยากรธรรมชาติหรือกระดาษ อีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน อีกด้วย

 

Advertisment

- Advertisment -.