พพ.ประกาศ6 ขั้นตอนเปิดรับซื้อไฟโรงไฟฟ้าชุมชนQuick Win

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ประกาศ 6 ขั้นตอนเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ประเภท Quick Win พ.ศ. 2563 ชี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)จะออกประกาศรับซื้อได้ภายในเดือนมิ.ย.2563 นี้ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก 2 ก.ย.2563

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)ได้ประกาศแผนดำเนินงานการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการ Quick Win) พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dede.go.th แล้ว

โดยกำหนด 6 ขั้นตอนการรับซื้อไฟฟ้า ดังนี้
1.ให้ส่งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกโครงการฯ ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาภายในเดือนเม.ย.2563
2.กกพ.จะออกประกาศเชิญชวนการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการ   Quick Win ภายใน 1 มิ.ย.2563
3.การเปิดรับข้อเสนอขอขายไฟฟ้า ณ การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ระยะเวลาภายใน 1 เดือน
4.พิจารณาผลการคัดเลือกและส่งรายชื่อให้ กกพ.ออกประกาศ ภายในระยะเวลา 1 เดือน
5.กกพ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายใน 2 ก.ย.2563
และ 6.ผู้ได้รับการคัดเลือกลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายภายใน 30 ธ.ค.2563

- Advertisment -

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทางกระทรวงพลังงานต้องการให้เปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนเม.ย.2563 แต่เนื่องจาก กกพ.ไม่สามารถออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าในโครงการนี้ได้ตามกำหนด เนื่องจาก ต้องการรอให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ที่มีการบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนไว้แล้วก่อน เท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทำผิดกฎหมายและขั้นตอนการเปิดรับซื้อไฟฟ้า โดยนายสนธิรัตน์​ สนธิจิรวงศ์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ทาง ครม.พิจารณาแผน PDP2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามขั้นตอนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.