พพ.นัดถก ปตท. กฟผ. มหาดไทยตั้งโรงงานผลิตRDFต้นแบบ18มิ.ย นี้

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)  นัดประชุมร่วมกับ ปตท. กฟผ. และหน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย 18 มิ.ย. 2562 นี้ เพื่อศึกษาการตั้ง  โรงงานเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF (Refuse Derived Fuel)40แห่ง ป้อนโรงไฟฟ้า ก่อนเสนอรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่พิจารณาอนุมัติ

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 มิ.ย. 2562 นี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จะเปิดประชุมนัดแรกในการศึกษาการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) โดยจะประชุมร่วมกับหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.),กระทรวงมหาดไทย,บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยมีอธิบดีกรม พพ. เป็นประธาน

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะมีการหารือรายละเอียดการศึกษาจัดตั้งโรงงาน RDF และนำตัวอย่าง “โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จังหวัดระยอง (แปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF)” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC จัดตั้งขึ้น นำมาเป็นตัวอย่าง โดยจะต้องพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้ รวมถึงรูปแบบโรงงานที่เหมาะสม ซึ่งตามเป้าหมายจะจัดตั้งโรง RDF ขนาดเล็กทั้งสิ้น 40 แห่งทั้วประเทศ โดยเบื้องต้นต้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านขยะ และอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเพื่อรองรับเชื้อเพลิง RDF

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดังกล่าวจะต้องเสร็จและนำเสนออนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ในเดือนพ.ย. 2562 นี้

โดยหลังจากผลการศึกษาผ่านการพิจารณาแล้ว พพ.จะต้องนำมาจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ และบรรจุในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP)ที่พพ. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศพ.ศ. 2561-2580 หรือ PDP 2018 ส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นงบจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (สกทอ.) ที่จะพิจารณาต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับการศึกษาดังกล่ว เกิดขึ้นจาก คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ชุดที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ได้มอบหมายให้ พพ. ไปดำเนินการส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ-  RDF เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจัดการปัญหาขยะชุมชนและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

โดยขณะนั้นคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวภายใน 6 เดือน ใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 (รอบ2) ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท เบื้องต้น พพ. มีแผนงานจะใช้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นโรงงานต้นแบบในการดำเนินการและหากประสบความสำเร็จจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

สำหรับขยะ RDF คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

Advertisment