พพ.ชงของบกองทุนอนุรักษ์ฯ 2,400ล้านสร้างโรงงานเชื้อเพลิงขยะRDF

dav
- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เตรียมเสนอขอใช้งบ 2,400 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจจัดสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel หรือ RDF)ระดับชุมชน  หลังศึกษาต้นแบบโรง RDF จ.ระยอง พบมีความคุ้มค่าในการลงทุนและแก้ปัญหาขยะชุมชนได้  คาดเปิดรับสมัครได้ในปี 2563

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ พพ. ได้จัดทำรูปแบบโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel หรือ RDF)ระดับชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอขอใช้งบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในกรอบวงเงิน 2,400 ล้านบาท เพื่อมาดำเนินการเปิดรับสมัครผู้ที่มีความพร้อมจากทั่วประเทศมาจัดสร้างโรงRDF ซึ่งหากสำนักงานกองทุนฯ เห็นชอบโครงการและกรอบวงเงินดังกล่าวก็สามารถดำเนินการได้เลย

ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงRDF ต้นแบบแล้ว เนื่องจากที่ผ่านมา พพ. ได้เข้าไปศึกษาโรง RDF ต้นแบบที่ จ.ระยอง และพบว่าสามารถดำเนินการได้จริง มีความคุ้มค่าในการลงทุนและช่วยลดปัญหาขยะของชุมชนได้ ดังนั้นจึงจะเปิดให้ผู้ที่มีความพร้อมทั่วไปเสนอจัดสร้างโรงRDF ได้ทันทีหลังจาก สำนักงานกองทุนอนุมัติฯ​ การใช้เงินดังกล่าว แต่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563 นี้

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับการศึกษาดังกล่าว เกิดขึ้นจาก คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สมัยที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ พพ. ไปดำเนินการส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบ  RDFเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจัดการปัญหาขยะชุมชนและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวภายใน 6 เดือน หรือภายใน พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังาน ประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ง พพ. มีแผนงานจะใช้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นต้นแบบโรงงานผลิต RDF ขนาดเล็ก หากประสบความสำเร็จอาจขยายไปพื้นที่อื่นต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้ พพ. สรุปว่า จะไม่ทำโรงงานต้นแบบ RDF แต่เปลี่ยนเป็นการสร้างโรงRDF เพื่อดำเนินการจริงได้เลย

สำหรับขยะ RDF คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

Advertisment

- Advertisment -.