พพ. ครบรอบสถาปนา 68 ปี ประกาศเจตนารมณ์ “ยืนหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม”

- Advertisment-

พพ. ครบรอบสถาปนา 68 ปี ประกาศเจตนารมณ์ “ยืนหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม” เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานไทย 

วันนี้ (7 ม.ค. 2564) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พพ. ได้ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา พพ. ครบรอบ 68 ปี โดยหลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พพ. ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด “ยืนหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม”

- Advertisment -

ที่ข้าราชการของ พพ.ทุกคน จะมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี พพ.

ก่อนหน้านี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ” Prasert Sinsukprasert ” โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุถึงการทำงานในปี 2021 ว่าจะเป็นปีที่ท้าทาย เพราะ มีหลายโครงการที่ตั้งไข่เอาไว้แล้ว อาทิ โรงไฟฟ้าชุมชน การส่งเสริมชีวมวลในภาคความร้อน การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ESCO ภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งจะเป็นปีที่เหนื่อยมากอีกปีนึงในการทำงาน หลังจากที่ ในปี 2020 ต้องเผชิญกับเรื่องกดดันมากมาย แต่ด้วยการยืนหยัดบนหลักการที่ถูกต้อง บวกกับโชค ทำให้ทุกอย่างจบได้ด้วยดี

Advertisment

- Advertisment -.