พพ.ของบกองทุนอนุรักษ์ฯแค่ 5 ล้านศึกษาแนวทางส่งเสริมเชื้อเพลิงขยะ RDF

dav
- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ยื่นของบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาทเพื่อ ศึกษารูปแบบ  “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF แบบบูรณาการ”แทนแผนเดิมที่จะของบกองทุนฯ สร้างโรงงานต้นแบบที่ต้องใช้เงินกว่า 2,400 ล้านบาท

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า พพ.ได้ยื่นขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 วงเงินเพียง 5 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ศึกษารูปแบบ “โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชนเพื่อนำมาผลิตเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel ) แบบบูรณาการ” ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง

ทั้งนี้ได้ยกเลิกแผนเดิมที่ พพ.เคยเสนอของบกองทุนฯปี 2563  เพื่อสร้างโรงงาน RDF ต้นแบบ วงเงิน 2,400 ล้านบาท แต่คณะกรรมการกองทุนฯไม่ได้อนุมัติ ในเบื้องต้นจึงเปลี่ยนเป็นการของบเพื่อทำการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเชื้อเพลิงขยะRDF ซึ่ง พพ.คาดหวังว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาขยะชุมชนในประเทศได้ในระยะยาวและช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วย

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า สำหรับโครงการโรงงาน RDF ต้นแบบ ที่ต้องใช้วงเงิน 2,400 ล้านบาทนั้น เกิดจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในสมัยที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ พพ. ไปดำเนินการส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบ  RDFเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยจัดการปัญหาขยะชุมชนและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน  ทางพพ.จึงได้ทำเรื่องขอใช้งบกองทุนฯดังกล่าว  แต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาล  และเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุนฯ จึงมีการปรับแผนการของบเป็นแค่เพียงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมที่ใช้งบเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น

Advertisment

- Advertisment -.