พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลประเทศไทย รวมใจทำหน้ากาก Face Shields 2,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาลใช้ป้องกันโควิด-19

- Advertisment-

ข่าวกิจกรรม

พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมคนในครอบครัว รวมใจกันทำหน้ากาก Face Shields จำนวน 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ได้นำไปใช้สวมใส่ ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย และ ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยได้มอบให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางบ่อ 

สิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่  และ  ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และคณะ เป็นตัวแทนพนักงาน มอบหน้ากาก Face Shields ให้แก่โรงพยาบาลดังกล่าว

- Advertisment -

“เราขอแสดงความขอบคุณแพทย์ พยาบาล และ บุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท เสียสละ ทำงานหนักท่ามกลางความเสี่ยงของการติดเชื้อ เพื่อดูแลรักษาคนไข้และผู้ป่วยจากโรคโควิด-19  เราขอร่วมเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้”  สิริวรรณกล่าว

พร้อมกันนี้ ทางสโมสรพนักงานเอสโซ่ขอขอบคุณคุณศันสนีย์ ปัญจมาพิรมย์ ที่ได้อนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำ Face Shields ในครั้งนี้ด้วย

 

Advertisment

- Advertisment -.