ผู้ว่าการ MEA ในฐานะนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมIEEE PES Chapter Chairs Meeting Region 10

- Advertisment-

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะนายกสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม IEEE PES Chapter Chairs Meeting Region 10 ร่วมกับ Dr. Jessica Bian, President, IEEE Power & Energy Society ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “MEA Smart Metro Grid นวัตกรรมระบบไฟฟ้าที่จะพลิกโฉมมหานครสู่เมืองอัจฉริยะ” ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2023 ที่โรงแรมแมริออท จังหวัดเชียงใหม่ 

- Advertisment -
Dr. Jessica Bian, President, IEEE Power & Energy Society ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาพบรรยากาศการประชุม IEEE PES Chapter Chairs Meeting Region 10 จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2023 ที่โรงแรมแมริออท จังหวัดเชียงใหม่ 
Advertisment

- Advertisment -.