ผู้ค้าน้ำมัน 10 ราย พร้อมร่วมโครงการปั๊มน้ำมันเต็มลิตร

- Advertisment-

ผู้ประกอบการค้าน้ำมัน 10 ราย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้า โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันที่มีความถูกต้องเที่ยงตรง สอดคล้องมาตรฐานสากล โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการสมัครร่วมโครงการแล้วกว่า 3,000 ราย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับผู้ประกอบการค้าน้ำมันจำนวน 10 ราย ได้แก่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR, บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด, บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พี โอ ออยล์ จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการครบเต็มจำนวนลิตรและเกิดความตระหนักว่าผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและสร้างมาตรฐานให้การกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้อง เที่ยงตรงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

- Advertisment -

กรมการค้าภายใน ได้ทำโครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตรมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปัจจุบัน มีสถานีบริการน้ำมันสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยขณะนี้มีมาตรวัดปริมาตรน้ำมันตามสถานีบริการอยู่กว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศตามเส้นทางหลักนายจุรินทร์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าหลังการทำ MOU แล้วจะทำให้ผู้ใช้รถยนต์มีความมั่นใจในการเติมน้ำมันจากสถานีบริการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันตามสถานีบริการให้มีความถูกต้องเที่ยงตรง ครอบคลุมสถานีบริการที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการ

Advertisment

- Advertisment -.