ทีมโฆษกพลังงานเตรียมแผนพีอาร์งบปี2562เน้นสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์

- Advertisment-

ทีมโฆษกพลังงาน วางแผนงานประชาสัมพันธ์ปี 2562 มุ่งเน้นสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น มองเป็นช่องทางใหม่ที่สะท้อนความเห็นหลากหลาย  เน้นให้ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจนโยบายพลังงานหลัก ทั้งการเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แผนพัฒนาพลังงานระยะยาว(PDP)ฉบับใหม่ โครงการโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน  แม้ว่าจะถูกตัดทอนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ลงกว่าครึ่ง  จากที่เคยได้รับในปี2561 กว่า 400 ล้านบาท  เหลือประมาณ  151 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy news Center- ENC) รายงานว่า ทีมงานโฆษกกระทรวงพลังงานได้มีการประชุม เตรียมแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 ตามที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ ได้ วางแนวทางไว้ให้  ซึ่งจะมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางสังคมออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสังคมออนไลน์เป็นเวทีที่มีการถกเถียงข้อมูลและสะท้อนความเห็นกันแพร่หลาย รอบด้าน

อย่างไรก็ตามงบประชาสัมพันธ์กระทรวงพลังงานประจำปี 2562 ได้ถูกปรับลดลงเหลือ 151 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีงบประชาสัมพันธ์รวมกว่า 400 ล้านบาท โดยงบ 151 ล้านบาท แบ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านแผนการอนุรักษ์พลังงาน(EEP) 63 ล้านบาท และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) 88 ล้านบาท ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่าน

- Advertisment -

ดังนั้นการวางแผนประชาสัมพันธ์ในกรอบวงเงินดังกล่าว จึงจะต้องเน้นการสื่อสารกับสังคมในประเด็นหลักด้านนโยบายพลังงานที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 ได้แก่ การสื่อสารแผนพัฒนาพัฒนาพลังงานระยะยาว(PDP)ฉบับใหม่ ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาภาคประชาชน หรือ โซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน , การสื่อสารด้านราคาน้ำมัน และการสื่อสารด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งสัมปทานที่หมดอายุ แหล่งเอราวัณ และบงกช เป็นต้น

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามโครงการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพลังงานตามงบประมาณปี 2561 ที่จะสิ้นสุดโครงการในเดือน ก.พ. 2562 นี้ ซึ่งมีทั้งสิ้น 21 โครงการ วงเงินกว่า 400 ล้านบาท โดยจะเร่งรัดให้โครงการต่างๆ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

Advertisment

- Advertisment -.