IRPC พร้อมรับเมกะเทรนด์ใหม่พลังงาน แนะเอกชนปรับตัวยุคดิจิทัลก่อนธุรกิจชะงัก

- Advertisment-

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ปรับตราสินค้า Polimaxx เน้นสดใส ทันสมัย รองรับผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดไว้ภายใต้ Brand เดียวกัน พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์พลังงาน ที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ชี้โลกยุคใหม่ก้าวสู่ทรัพย์สินดิจิตอลและ AI แนะผู้ประกอบการปรับตัว ทำแผนงานรองรับก่อนธุรกิจสะดุด

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยในงานเสวนา “ Polimaxx เจาะอนาคตเศรษฐกิจไทย” ว่า ทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Megatrend)  มีผลต่อผลิตภัณฑ์พลาสติกในชีวิตประจำวันให้เปลี่ยนแปลงไปด้วย  ทำให้ IRPC ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุดได้ปรับตราสินค้า(Brand) ใหม่ของ Polimaxx  IRPC ให้สดใสและทันสมัยขึ้น ด้วยโทนสีน้ำเงินตัดกับสีส้ม แต่ยังคงรวบรวมผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดของบริษัทฯ ไว้ภายใต้ Brand เดียวกัน

สำหรับ Megatrend ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  4 ปัจจัย ได้แก่ 1. De-Carbonization หรือกระบวนการที่จะบรรลุการกำจัดคาร์บอนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจนเหลือศูนย์  ดังนั้นธุรกิจพลาสติกต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลักมากขึ้น เช่น การจัดหาวัสดุทดแทนไม้ หรือ โพลิเมอร์ เช่น ไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ซึ่งการนำไบโอพลาสติกไปผสมในวัสดุโพลิเมอร์ หรือ วัสดุทางธรรมชาติมากขึ้น จะช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติก และปัจจุบันบางผลิตภัณฑ์ต้องการพลาสติกที่เบาและทนทาน เพื่อลดการใช้พลังงานลง ดังนั้นวัสดุที่ IRPC คิดค้นต้องมีน้ำหนักเบา และแข็งแรงสูง เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้ายุคใหม่ และช่วยลดการใช้พลาสติกลง ส่งผลต่อการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ด้วย

- Advertisment -

2. Disruption Technology หรือ การที่เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ และส่งผลต่อธุรกิจอย่างมหาศาล เช่น การมีสมองกลอัจฉริยะ (AI) ในด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ก่อให้เกิดความต้องการวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองในด้านพลังงานทดแทนมากขึ้น เช่น ปัจจุบันไทยเน้นไปที่ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) และสายการผลิตรถ EV จะต้องมีพลาสติกเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่ง IRPC มีพลาสติกผลิตในประเทศที่พร้อมตอบสนองนโยบายรถ EV ของประเทศ นอกจากนั้น ยังมีนวัตกรรมพลาสติกสำหรับทุ่นลอยน้ำรองรับแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าบนผิวน้ำ ซึ่งในอนาคตอาจต่อยอดไปวางทุ่นผลิตโซลาร์เซลล์ในทะเลต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ส่วนประกอบหน้ากากอนามัย เข็มฉีดยา ชุด PE เป็นต้น

3. Demographic Shift หรือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสูงวัย ที่หันไปใช้ชีวิตชานเมือง แต่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น จึงก่อให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่คุณภาพสูง ปลอดภัย สะอาด เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และอุปกรณ์สำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น การทำขาเทียม ลิ้นหัวใจเทียม และไหมย่อยสลายในร่างกายได้ เป็นต้น

 4. De-Globalization หรือ  การทวนกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะการแบ่งขั้วอำนาจของโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่ธุรกิจ แต่ข้อดีก็คือส่งผลให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ และทำให้โลกเกิดการพัฒนามากขึ้น

นางวนิดา อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า โลกก้าวสู่ยุคสินทรัพย์ดิจิตอล เทรนด์ใหม่แห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นธุรกิจอาจชะงักได้ และสถานการณ์โลกที่คลุมเครือทั้งด้านสงครามการเมืองและการค้า ดังนั้นแผนงานมีความจำเป็นมาก ต้องเตรียมพร้อม 3 ด้าน คือ แผนงานกรณีเลวร้ายสุด กรณีสถานการณ์ยืดเยื้อยาวนาน และกรณีสถานการณ์ค่อยๆ ดีขึ้น ในอีก 2 ปีข้างหน้า  ซึ่ง IRPC ก็ได้ปรับตัวรองรับทิศทาง Polimaxx ไว้แล้ว และต้องทำคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย 

Advertisment